Проєкти освітньо-професійних програм

Проєкти 2024-2028

ОПП ПСИХОЛОГІЯ. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

 

ОПП ПСИХОЛОГІЯ

 

ОПП СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА. АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ІНФОРМАТИКИ)

 

ОПП СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО)

 

ОПП СОЦІАЛЬНА РОБОТА. ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

ОПП СОЦІАЛЬНА РОБОТА

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Другий (магістерський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.021 (Англійська мова та зарубіжна література) з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Другий (магістерський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Середня освіта (Німецька, англійська мови та зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Середня освіта (Польська, англійська мови та зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія спеціалізацією 035.41 германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська

 

Середня освіта (Музичне мистецтво). Хореографія. Перший (бакалаврський) рівень 

 

Середня освіта (Музичне мистецтво). Хореографія Другий (магістерський) рівень 

 

Освітньо-професійна програма 014 Середня освіта (Українська мова і література. Зарубіжна література) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Освітньо-професійна програма 014 Середня освіта (Українська мова і література. Зарубіжна література) Другий (магістерський) рівень вищої освіти

- Рецензії та відгуки

 

Освітньо-професійна програма 014 Середня освіта (Українська мова і література. Історія) Другий (магістерський) рівень вищої освіти

- Рецензії та відгуки

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕНАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ. ІНФОРМАТИКА) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський)

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕНАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ. ІНФОРМАТИКА) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврький)

 

Середня освіта (Історія)

 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ`Я ЛЮДИНИ. ГЕОГРАФІЯ) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ`Я ЛЮДИНИ. ГЕОГРАФІЯ) Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ`Я ЛЮДИНИ) Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

ЕКОЛОГІЯ. ЗАПОВІДНА СПРАВА

 

 

Проєкти 2023-2027

ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика) другого (магістерського) рівня вищої освіти

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО). ДИЗАЙН ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Середня освіта (Українська мова і література). Зарубіжна література за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (2023-2027 н.р.)

Середня освіта (Музичне мистецтво) Другого (магістерського) рівня вищої освіти

Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Середня освіта (Польська, англійська мови та зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти

Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти

Середня освіта (Музичне мистецтво) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Середня освіта (Українська мова і література. Історія) Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Українська мова і література) Другий (магістерський) рівень вищої освіти

- Рецензії та відгуки

Середня освіта (Інформатика) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Середня освіта (Історія) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Психологія Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Середня освіта Екологія Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Проєкти 2022-2026

Середня освіта (Мова і література (англійська)) Перший (бакалавський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Мова і література (англійська)) Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Середня освіта (Мова і література (німецька)) Перший (бакалавський) рівень вищої освіти

 

Дошкільна освіта  Перший (бакалавський) рівень вищої освіти

Початкова освіта  Перший (бакалавський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Мова і література (польська))

Середня освіта (Трудове навчання та технології) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Трудове навчання та технології) Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Інформатика) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Українська мова і література) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Українська мова і література) Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Середня освіта (Українська мова і література, історія) Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Психологія

Середня освіта (Музичне мистецтво) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Музичне мистецтво) Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

–   Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2022-2026 н.р.

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Другий (магістерський) рівень вищої освіти

–   Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2022-2023 н.р.

Середня освіта (Фізична культура) перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Середня освіта (Фізична культура) другий (магістерський) рівень вищої освіти

Екологія

– Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми Екологія галузі знань 10 Природничі науки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2022-2026 н.р

Проєкти 2021-2025

Психологія

- Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми ПСИХОЛОГІЯ галузі знань Соціальні поведінкові науки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021/2025 роки

 

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм  (бакалавр)

–  Опитування роботодавців

–  Опитування випускників

 

Середня освіта (Музичне мистецтво) перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Музичне мистецтво) дргуий (магістерський) рівень вищої освіти

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм  (бакалавр)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (магістр)

–  Опитування роботодавців

–  Опитування випускників

 

Середня освіта (Польська мова і література)

 

Середня освіта (Мова і література (німецька))

– Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (магістр)

–  Опитування роботодавців

–  Опитування випускників

 

Середня освіта (Мова і література (англійська))

– Опитування здобувачів вищої  освіти щодо проєкту  освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (магістр)

–  Опитування роботодавців

–  Опитування випускників

 

Середня освіта (Інформатика)

– Опитування здобувачів вищої  освіти щодо проєкту освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування роботодавців

–  Опитування випускників

 

Середня освіта (Історія)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування випускників

Початкова освіта

– Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми Початкова освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021/2025 роки

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування випускників

–  Опитування роботодавців

Дошкільна освіта перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми ДОШКІЛЬНА ОСВІТА галузі знань 01 Освіта/Педагогіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021/2025 роки

Дошкільна освіта другий (магістерський) рівень вищої освіти

Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми ДОШКІЛЬНА ОСВІТА галузі знань 01 Освіта/Педагогіка другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021/2022 роки

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (магістр)

–  Опитування випускників

–  Опитування роботодавців

Середня освіта (Фізична культура) перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Фізична культура) другий (магістерський) рівень вищої освіти

Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми 014 Середня освіта (Фізична культура) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021/2025 роки

Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми 014 Середня освіта (Фізична культура) другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021/2025 роки

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (магістр)

–  Опитування випускників

–  Опитування роботодавців

Середня освіта (Українська мова і література) перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Українська мова і література) другий (магістерський) рівень вищої освіти

– Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Українська мова і література) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021/2025 роки

– Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Українська мова і література) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021/2022 роки

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (магістр)

–  Опитування випускників

–  Опитування роботодавців

Екологія

– Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми Екологія галузі знань 10 Природничі науки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021-2025 н.р

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування випускників

- Опитування роботодавців

 

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) другий (магістерський) рівень вищої освіти

–   Результати обговорення проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р.

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (магістр)

–  Опитування роботодавців

 

Проєкти 2020-2024

Середня освіта (Фізична культура)

–  Рецензії та відгуки на проєкт освітньо-професійної програми Середня освіта (Фізична культура)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (магістр)

–  Опитування роботодавців

–  Опитування випускників

Середня освіта (Інформатика)

– Опитування здобувачів вищої  освіти щодо прожкту освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування роботодавців

–  Опитування випускників

Середня освіта (Мова і література (англійська))

– Опитування здобувачів вищої  освіти щодо проєкту  освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (магістр)

–  Опитування роботодавців

–  Опитування випускників

Середня освіта (Мова і література (німецька))

– Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (магістр)

–  Опитування роботодавців

–  Опитування випускників

Середня освіта (Українська мова і література)

– Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  якості  освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  якості  освітньо-професійних  програм (магістр)

–  Опитування роботодавців

–  Опитування випускників

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

– Рецензії та відгуки на проєкт освітньо-професійної програми Середня освіта (Трудове навчання та технології)

– Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту освітньо-професійних  програм (магістр)

–  Опитування роботодавців

–  Опитування випускників

Середня освіта (Музичне мистецтво)

– Рецензії та відгуки на проєкт освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм  (бакалавр)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (магістр)

–  Опитування роботодавців

–  Опитування випускників

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

– Рецензії та відгуки на проєкт освітньо-професійної програми Середня освіта (Образотворче мистецтво)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм  (бакалавр)

–  Опитування роботодавців

–  Опитування випускників

Дошкільна освіта

– Опитування здобувачів вищої  освіти щодо проєкту освітньо-професійних  програм (бакалавр)

–  Опитування здобувачів вищої  освіти щодо  проєкту  освітньо-професійних  програм (магістр)

–  Опитування роботодавців

–  Опитування випускників

Joomla Plugins

Надрукувати