Опитувальники

Опитувальник щодо безпеки освітнього середовища

Опитувальник Викладач очима студентів

Опитувальник щодо вільного вибору навчальних дисциплін

Опитувальник щодо дотримання академічної доброчесності

Опитувальник Молодь проти корупції

Опитувальник випускників та здобувачів випускних курсів Фахового коледжу

Опитувальник щодо студентоцентризму

Опитувальник щодо форм контрольних заходів

Опитувальник щодо якості освітньо-професійної програми

Результати опитувань

Joomla Plugins

Надрукувати