Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

 

 

 Електронна адреса кафедри:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 kucher.jpg  

Кучер Василь Васильович

завідувач кафедри

доцент,

кандидат філологічних наук

 Склад кафедри:

 

chyk

   

Чик Денис Чабович

професор

 доктор філологічних наук

 

Янков Анатолій Вікторович

доцент,

кандидат філологічних наук

 

 Марунько Орися Адамівна

доцент,

кандидат філологічних

наук

yazenyuk

 

 

Яценюк Надія Іванівна

доцент,

кандидат педагогічних

наук

 

 

yanus.jpg

Янусь Наталя Володимирівна

викладач,

кандидат

філологічних наук

 

z

 

 

Завадський Юрій Романович

кандидат філологічних наук,

старший викладач 

Контактна інформація:
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Facebook: https://www.facebook.com/jurij.zawadski/
Вікіпедія

 

 

 sobchuk

  

Собчук Ольга Богданівна

асистент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За суміщенням посад:

surotyuk.jpg 

 Сиротюк Микола Васильович

доцент, кандидат педагогічних  наук

 
 dolga    

 Долга Тетяна Олексанрівна

доцент кафедри, кандидат

психологічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Академія

Сумісники:

lomakovuch

    

Ломакович Валентина Ярославівна

доцент,

кандидат

філологічних наук

 ivaniuk 

Іванюк Вікторія Костянтинівна

викладач, вчитель польської мови;

спеціаліст вищої категорії; педагогічне звання «старший учитель».

 

Декретна відпустка:

 Mykulyak_resized.jpg

 

 

Хом'як Ольга Василівна

старший викладач,

кандидат філологічних наук

 

 

 
   

 

Кафедра забезпечує підготовку вчителів англійської, німецької мови за ступенями вищої освіти «бакалавр» і «магістр», вчителів польської мови за ступенем вищої освіти «бакалавр». Освітній процес на кафедрі забезпечують 16 науково-педагогічних працівників, серед яких: 2 доктори наук, 13 кандидатів наук, з них 11 – доценти.

Кафедра забезпечує викладання таких освітніх компонентів:

За спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)):

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Практика усного та писемного мовлення, практична граматика англійської мови, практична фонетика англійської мови, вступ до спеціальності (з елементами пропедевтичної практики), вступ до мовознавства, історія англійської мови, стилістика та лінгвостилістичний аналіз тексту, лексикологія англійської мови, методика навчання іноземних мов, теоретична граматика англійської мови, теоретична фонетика англійської мови, загальнотеоретичний курс англійської мови, література англомовних країн, лінгвокраїнознавство англомовних країн, різні види педагогічних практик (пропедевтична, навчально-педагогічна (пробні уроки в школі), виробнича (педагогічна)) та інші.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Практичний курс англійської/німецької мови, методика навчання іноземних мов у старшій школі, порівняльне літературознавство, виробнича (педагогічна) практика, основи англомовного/німецькомовного академічного письма, ділова англомовна/німецькомовна комунікація, практичний курс польської мови, лінгвокогнітивний аналіз тексту (англійська/німецька мова), основи когнітивної лінгвістики, інновації у словниковому складі англійської мови, лінгвокраїнознавство англомовних/німецькомовних країн, вступ до жанрології, контрастивна граматика англійської та української мов, польський політичний та медійний дискурс, сучасна польська література, сучасне польське мистецтво, сучасна англомовна/німецькомовна література, порівняльна типологія англійської/німецької та української мов, контрастивна стилістика англійської/німецької та української мов, комунікативна лінгвістика, порівняльна лексикологія англійської/німецької та української мов, стилістика англійської/німецької мови, загальнотеоретичний курс англійської/німецької мови, лексикологія англійської/німецької мови, історія англійської/німецької мови, теоретична граматика англійської/німецької мови, теоретична фонетика англійської/німецької мов та ін.

За спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)):

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Практика усного та писемного мовлення, практична граматика німецької мови, практична фонетика німецької мови, вступ до спеціальності (з елементами пропедевтичної практики), вступ до мовознавства, історія німецької мови, стилістика та лінгвостилістичний аналіз тексту, лексикологія німецької мови, методика навчання іноземних мов, теоретична граматика німецької мови, теоретична фонетика німецької мови, загальнотеоретичний курс німецької мови, література німецькомовних країн, лінгвокраїнознавство німецькомовних країн, різні види педагогічних практик (пропедевтична, навчально-педагогічна (пробні уроки в школі), виробнича (педагогічна)) та інші.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Рівень вищої освіти другий (магістерський): практичний курс німецької мови, практичний курс англійської мови, методика навчання іноземних мов у старшій школі, порівняльне літературознавство, виробнича (педагогічна) практика, основи англомовного/німецькомовного академічного письма, ділова англомовна/німецькомовна комунікація, практичний курс польської мови, лінгвокогнітивний аналіз тексту (англійська/німецька мова), основи когнітивної лінгвістики, інновації у словниковому складі англійської мови, лінгвокраїнознавство англомовних країн, вступ до жанрології, контрастивна граматика англійської та української мов, польський політичний та медійний дискурс, сучасна польська література, сучасне польське мистецтво, сучасна англомовна/німецькомовна література, порівняльна типологія німецької та української мов, контрастивна стилістика німецької та української мов, комунікативна лінгвістика, порівняльна лексикологія німецької та української мов, стилістика англійської мови, загальнотеоретичний курс англійської мови, лексикологія англійської мови, історія англійської мови, теоретична граматика англійської мови, теоретична фонетика англійської мови та ін.

За спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (польська))

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Сучасна польська мова, методика навчання польської мови, практична фонетика польської мови, практична граматика польської мови, література Польщі, історія і культура Польщі, лінгвокраїнознавство Польщі, загальнотеоретичний курс польської мови, розмовний курс польської мови та інші.

Інтерес до вивчення іноземних мов у закладі освіти простежувався ще у Волинській гімназії (ліцеї), для викладання яких запрошували кращих знавців мов європейських університетів та носіїв мови. Пізніше у Кременецькому ліцеї (початок ХХ ст.) поглиблено вивчали німецьку, французьку та латинські мови. У перші роки становлення закладу іноземні мови викладали В. Міллер, Е. Тарльовська, Е. Слонікевич, Е. Ястребська (німецька мова); Е. Шміль (французька та німецька мова), В. Грабовська-Столєтова, В. Колчинська, Г. Ліпковська, Я. Понятовська, Є. Сокольнічка, Я. Вигард-Гальштайн, Е. Францішек (французька мова).

Традиції вивчення романо-германських мов продовжились у Кременецькому учительському (педагогічному) інституті. Навколо завідувачки кафедри Т. Іванової об’єдналися висококваліфіковані фахівці: Г. Бесараб – викладач англійської мови, З. Александрова, Г. Підіпригора – викладачі німецької мови.

Колектив кафедри іноземних мов і методик їх навчання – це творча команда однодумців, які мають значний науковий потенціал. Науково-педагогічні працівники кафедри спрямовують свою діяльність на вдосконалення лінгводидактичної майстерності викладання іноземних мов, зокрема, активно впроваджують методики компетентністного, комунікативно-спрямованого навчання іншомовної комунікації.

73036331 203849907276268 4178871422296260608 o

 

Науково-педагогічний склад кафедри іноземних мов та методики їх викладання

 

Викладачі кафедри виконують докторські та кандидатські дисертації, публікують монографії, навчально-методичні посібники, наукові статті у фахових виданнях України, а також у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science. У сфері наукових інтересів викладачів проблеми лінгводидактики, лінгвістичних та літературознавчих досліджень, що спрямовані на здійснення наукових розвідок у галузі літературної компаративістики, германістики та лексикографії. Це знаходить відображення у колективній темі кафедри «Сучасні тенденції у дослідженні іншомовного дискурсу та лінгводидактики».

У роботі кафедри провідне місце посідає науково-видавнича діяльність. Наукового резонансу набули ґрунтовні словники з сучасної англійської мови доцента кафедри Янкова А.В.: «Інновації у словниковому складі англійської мови початку 21 ст. (англо-український словник)» (2008 р.), «Нова розмовна лексика і фразеологія (англо-український словник)» (2010 р.) (у співавторстві), «Англо-український словник нової лексики і фразеології англійської мови сфери медицини та охорони здоров’я» (2013 р.), Лексичні та фразеологічні інновації англійської мови (англійсько-український словник) (2020р.) (у співавторстві).

156832935 3669655816453101 1759907537343444094 n 

Із 2010 р. кафедрою започатковане періодичне наукове видання «Кременецькі компаративні студії» (головний редактор – доктор філологічних наук, професор кафедри Д. Ч. Чик ). На сьогодні – це міжнародний філологічний часопис, який слугує платформою для оприлюднення та обміну результатів наукових досліджень фахівців із порівняльного літературознавства та лінгвістики. Збірник індексується в міжнародних наукометричних базах «Іndeх Сореrnісus Іnternational» (Польща) за галузями знань «Літературознавство» та «Лінгвістика», «Research Bible» (Японія), «СіtеFасtоr» (США), «InfoВАSЕ ІNDЕХ» (Індія), зареєстрований в Сеntrе Іnternacional de l’ISSN (Франція) з присвоєнням ISSN.

1 2

 

 156755584 712847712728490 4539001817684602135 n

 

 

 

  Кафедра бере активну участь у міжнародній діяльності, підтримуючи тісні контакти з такими міжнародними організаціями: Goethe Institut, Німецька академічна служба обмінів (DAAD), Австрійський культурний центр у м. Львові (ОеАД). Упродовж багатьох років на кафедрі в рамках міжнародного проекту «Викладання англійської мови як іноземної» працюють волонтери Корпусу Миру США в Україні.

 

zavkaf vorontsova NG ta volonter Korpusu myru USA Abram Krause provodyat navch metod seminar dlya vchyteliv ang movy shumskogo rayonu  

Воронцова Н.Г. та волонтер Корпусу миру США Абрам Краузе проводять навчально-методичний семінар для вчителів англійської мови Шумського району

    В освітньому процесі активно використовується мультимедійний ресурсний центр вивчення польської мови (відкритий за сприяння Генерального консульства Республіки Польща), мультимедійне забезпечення якого дає змогу здобувачам освіти поринути у віртуальне іншомовне середовище та вдосконалити навички іншомовної комунікації. Цей освітній лаундж є зразком сучасного освітнього середовища, що створює позитивний мотиваційний контекст та комфортні умови для вивчення іноземних мов.

 

 

 Pid chas vidkryttyamultimed res centr z vyvch pol mov

Відкриття мультимедійного ресурсного центру з вивчення польської мови

 

   

Формування не лише мовленнєвої, але й соціокультурної компетенції майбутніх фахівців забезпечується використанням здобувачами потужного інформаційного фонду бібліотеки.

11  22 

У 2019 році кафедра, як партнер міжнародної організації Корпус Миру США в Україні, спільно із волонтером Абрамом Краузе (який працював на кафедрі іноземних мов і методик їх навчання КОГПА ім. Тараса Шевченка упродовж 2018–2020 рр.) отримала грант для реалізації проекту «Програми підтримки малих проектів (SPA) Агенції США з міжнародного розвитку», який було успішно реалізовано. В рамках зазначеного проєкту були проведені тренінги «Клубу громадської активності» для студентів академії та учнів 10-11 класів ЗЗСО м. Кременець, а також змінено матеріально-технічну базу факультету.

Робота із обдарованою студентською молоддю реалізується у науково-дослідній лабораторії «Сучасні тенденції у лінгводидактиці та дослідженні дискурсу» (керівник – доцент кафедри, канд. філол. наук Семегин Т.С.)., за результатами діяльності якої видається збірник наукових праць молодих учених, аспірантів і студентів «Verba Magistri».

verba magistri 

 

    Робота із обдарованою студентською молоддю реалізується у науковій лабораторії «Сучасні тенденції у лінгводидактиці та дослідженні дискурсу», за результатами діяльності якої видається збірник наукових праць молодих учених, аспірантів і студентів «Verba Magistri».

 

 Studenty rivnya vysh osvity drugyj (mag) pislya zahystu kval rob

Після підсумкової атестації здобувачів вищої освіти ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

Навчально-дослідницька діяльність здобувачів включає також роботу студентських наукових гуртків «Літературознавчі студії» (координатор канд. філол. наук Янусь Н.В.»), «Інтерактивні технології навчання» (координатор канд. пед. наук Янусь Н.В.»), «Провідні напрями, течії, стилі сучасної фантастики» (координатор – канд. філол. наук Кучер В.В. Здобувачі освіти беруть участь у науково-практичних конференціях, проводять наукові дослідження, виконуючи курсові та магістерські роботи.

156962889 1145049715943642 7826294253533998187 n 

 

Викладачі кафедри та студенти – учасники Міжнародного інтеграційного проекту для студентів, магістрантів та аспірантів «Школа відкритого розуму» (співорганізатори – ЗВО України та Республіки Польща).

 svm
 svm2

 

Наукові дискусії учасників Школи відкритого розуму  

 

156135434 2797541987171094 6020618445070387179 n 

 

156702184 2740671649518748 3772979768700868836 n

 

Випускники кафедри іноземних мов і методик їх навчання

 

lit poet chytannya 

 

Студенти спеціальності організовують та проводять різноманітні культурні заходи. Під час шевченківських днів традиційно проводяться літературні поетичні читання «Кобзар мовами Європи».

 

 

156722342 486667635670699 1810634977500431225 n 

 


156589618 261421182119711 3984165235335123790 n

 

Здобувачі вищої освіти під час проведення ярмарки професій

 

 10

Доброю традицією стало проведення вечора колядок іноземними мовами


Щороку в грудні – на католицьке свято Святого Миколая – студенти дарують теплі враження слухачам, і, крім того, організовують благодійний продаж різдвяних кулінарних виробів та гарячого шоколаду. Такі дійства є особливо актуальними у контексті євроінтеграційних прагнень України.

 Blag vechir kolyad

 


Надрукувати