Ломакович Валентина Ярославівна

 lomakovuch

 

 

            Ломакович Валентина Ярославівна – кандидат філологічних наук, доцент 

 

 

1981-1986 – Львівський ордена Леніна державний університет ім. Івана Франка, стаціонарне відділення, за спеціальністю романо-германські мови та літератури, присвоєно кваліфікацію: філолог. Викладач німецької мови. Перекладач. 1991-1999 – викладач німецької мови Кременецького педколеджу ім. Тараса Шевченка,1996-2000 р. – декан факультету «Іноземна мова» даного навчального закладу.

2000-2004-викладач кафедри іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету. 2004 і по даний час – викладач кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. З 1997 по 2001 р. навчалась в аспірантурі Тернопільського державного педагогічного університету без відриву від виробництва при кафедрі німецької мови за спеціальністю 10.02.04. Германські мови.

2004 р. – захист дисертації на тему «Екологічна освіта учнів навчальних закладів середнього ступеня в Німеччині» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької мови. Планово підвищувала кваліфікацію у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на кафедрі німецької філології, пройшла двохмісячне мовне стажування в Гете-інституті м. Швебіш-Галь (Німеччина), тижневе стажування в Гетеінституті м. Київ на тему «Fachbegleitender Deutschunterricht.

Сфера наукових інтересів: Методика викладання німецької мови, екологічна освіта молоді.

Основні публікації

1. Методичні моделі екологічної освіти учнів Німеччини в закладах освіти середнього ступеня навчання.Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ, 2010. — №1.— С. 188-194.

2. Тенденції в зміні типів навчання при здійсненні екологічної освіти в школах Німеччини. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.— К. : ВІКНУ, 2010.— Вип. № 26.— С. 260-265.

3. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.— К. : ВІКНУ, 2012.— Вип. № 35.—С. 250-254.

4. Професійна підготовка студентів університету до діяльності у галузі екологічної освіти молоді Німеччини. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.— К. : ВІКНУ, 2013.— Вип. № 41.— С. 178-183.

5. Імплементація освіти для сталого розвитку у школах Німеччини. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // [За заг. ред. Ломаковича А.М., Бенери В.Є.]. Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2017. – Вип. 7. С.177-187.


Надрукувати