Ліцензування

Післядипломна освіта 

 

Концепції освітньої діяльності з підвищення кваліфікації

Освітні програми підвищення кваліфікації

Перелік освітніх практичних компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Силабуси освітніх компонентів

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про засоби провадження освітньої діяльності у післядипломній освіті

Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства


 


Надрукувати