Кафедра педагогіки, дошкільної та початкової освіти

 fasolko   

 Фасолько Тетяна Степанівна - зав.кафедрою, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Наша адреса: м.Кременець, вул. Ліцейна, 1, ауд. 31

Електронна адреса кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ми у Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/435958163702067/

 

 

Склад кафедри:

benera                             

 

  

Бенера Валентина Єфремівна

професор, доктор педагогічних наук

 

 

 
                          onyschuk    

 

 

Онищук Ірина Анатоліївна

професор кафедри,

доктор педагогічних наук,

доцент

 

 

 
              beznesyuk                 

 

 

Безносюк Олександр Олексійович

професор, кандидат

педагогічних наук

 

 

 

 pryimas

 

 

 

Приймас Наталія

Володимирівна

доцент, кандидат

педагогічних наук

 

 

pavelko  

 

 

Павелко Вікторія Вікторівна

доцент, кандидат педагогічних

наук

 

 

 

shvets  

Швець Оксана Вікторівна

доцент, кандидат

педагогічних наук

 

 lehin

 

 

Легін Вікторія Борисівна

доцент, кандидат педагогічних наук

 

 Kravets.L.M  

 

Кравець Любов Михайлівна

доцент, кандидат педагогічних наук

 

 domaniuk

        Доманюк Оксана Михайлівна

доцент кафедри, кандидат

педагогічних наук

   

 

 

       

 

За суміщенням посад:

vrochinska 

Врочинська Людмила Ігорівна

доцент, кандидат педагогічних наук

 
       

 

Кафедра забезпечує викладання освітніх компонентів:

 

За спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: вступ до спеціальності, психологія дитяча (психологія дитячої творчості), педагогіка загальна, педагогічна творчість, основи науково-педагогічних досліджень, управління в системі дошкільної освіти, педагогіка дошкільна (історія дошкільної педагогіки), основи природознавства з методикою ОЗП, теорія та методика розвитку рідної мови (дошкільна лінгводидактика, методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей, методика ознайомлення дітей з суспільним довкіллям), основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей, теорія та методика фізичного виховання, теорія та технологія валеологічної освіти дітей дошкільного віку, теорія та методика формування елементарних математичних уявлень, теорія і методика музичного виховання, порівняльна дошкільна педагогіка, технології раннього розвитку дитини, виховання дітей в різновікових групах, інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті, теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості, педагогіка початкової освіти, психологія особистості, методика навчання математики, методика навчання природознавства, музичне виховання і основи хореографії з методикою навчання, трудове навчання з практикумом, основи психологічного тренінгу, образотворче мистецтво з методикою навчання.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:  освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти, методика викладання дошкільної педагогіки, методика викладання дитячої психології, сучасні технології викладання фахових методик, інноваційна діяльність організатора дошкільної освіти, імідж  сучасного педагога, актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти,  оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей.

За спеціальністю 013 Початкова освіта

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:  педагогіка (вступ до спеціальності, історія педагогіки, основи педагогіки, дидактика, теорія та методика виховання), педагогіка початкової освіти, організація і управління у початковій освіті, основи педагогічних досліджень, методика навчання освітньої галузі «Математика», методика навчання освітньої галузі «Природознавство», методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство», методика навчання освітньої галузі «Технології» (трудове навчання з практикумом, методика навчання інформатики), методика навчання освітньої галузі «Мистецтво» (образотворче мистецтво з методикою навчання, музичне мистецтво з методикою навчання, основи хореографії з методикою навчання), практикум із розв’язування задач, вивчення елементів геометрії в початковій школі, організація спостережень за природою, практикум  із вивчення неживої природи, теорія і технології розвитку дитячої художньої творчості, методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями.

Кафедра педагогіки, дошкільної та початкової освіти – це творчий колектив однодумців, які мають значний науковий потенціал. Освітній процес на кафедрі забезпечують 11 науково-педагогічних працівників, серед яких: 1 доктор наук, професор, 1 доктор наук, доцент, 9 кандидатів наук, у тому числі – 1 професор та 7 доцентів.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри

 

 

2 

Участь в урочистостях з нагоди 200-ліття Волинського ліцею

Кафедра педагогіки, дошкільної та початкової освіти утворилась у 2022 році шляхом об’єднання кафедри педагогіки та психології і кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти, які беруть свій початок від циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін, яка діяла у Кременецькому педагогічному училищі, педагогічному коледжі, згодом – гуманітарно-педагогічному інституті ім. Тараса Шевченка. У різні роки у складі кафедр працювали досвідчені педагоги О.П. Макаренко, О.О. Яловська, А.О. Калиноброцька, О.П. Цигипало, Л.О. Войтко, О.І. Бочелюк, Т.В. Романюк, Н.М. Сабран, М.І. Майхрук, І.П.Смолій, В.Х.Харкевич, А.Т.Пустава, подружжя Андрієвських.

 3

Кафедра теорії та методики дошкільної освіти

 

       

Педагогічним працівникам дошкільних закладів та початкової школи різних регіонів України добре відомі методичні посібники Яловської О.О. («Народна мудрість про час», «Співанки про місяці», «Веселі задачі», «Раз – лічилка, два – лічилка», «Пальчики дошкільнят: розвиваємо руку, розвиваємо мозок», «Цікаві цифри», «Народні перлини для маленької дитини», «Любій малечі про неправдиві речі»), Бочелюк О.І. («Кімнатне квітникарство в дошкільному закладі», «Озеленення ділянки дошкільного навчального закладу»), Майхрука М.І. («Я і Україна. Навколишній світ і Я», «Тварини. Визначник для учнів початкових класів», «Природа навколо нас», «Зелена галявина»), Цигипало О.П. («Дитяча психологія» (у співавторстві)), періодичні журнали «Буквинки-Веселинки» та «Абетка», авторами завдань до яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

1 (1)  2 (1) 

Навчально-методичні посібники науково-педагогічних працівників кафедри

 

         

Сьогодні кафедра педагогіки, дошкільної та початкової освіти є провідним структурним підрозділом факультету соціально-педагогічної освіти та мистецтв і забезпечує освітній процес  та державну атестацію здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

  • 012 «Дошкільна освіта», перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти;
  • 013 «Початкова освіта», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
4 

Перші випускники-магістри спеціальності «Дошкільна освіта»

 

 5

Захист кваліфікаційних робіт

 

Мета діяльності кафедри – забезпечення якісної професійної підготовки фахівців, згідно з галузевими стандартами вищої освіти, максимальне задоволення потреб студентів в отриманні відповідних професійних якостей, загальних і фахових компетентностей, а кінцевих споживачів (стейкхолдерів) – висококласними спеціалістами.

Концептуальні ідеї розвитку кафедри:

- людинознавча стратегія підготовки педагогів;

- ціннісний концепт особистісно-професійного становлення студента – майбутнього педагога;

- особистісно орієнтована парадигма професійної підготовки, що забезпечує формування творчого потенціалу, ініціативи та самоорганізації майбутнього фахівця з дошкільної та початкової освіти;

- інноваційні підходи змісту та технологій психолого-педагогічної підготовки педагога;

- зв’язок педагогічної теорії з практикою дошкільних, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів;

- забезпечення набуття студентами соціальних навичок («soft skills»).

Візії кафедри:

- підвищення якості та функціональності професійно-педагогічної освіти;

- наближення змісту педагогічних дисциплін до потреб особистості та сучасної сім’ї щодо виховання дітей;

- формування професійної компетентності майбутніх вихователів ЗДО та вчителів НУШ;

- проектування інноваційних розвивальних середовищ (ЗДО, ЗЗСО, ЗВО);

- розроблення науково-методичного забезпечення викладання педагогічних дисциплін;

- підготовка фахівців вищої кваліфікації шляхом виконання індивідуальних досліджень;

- розвиток історико-педагогічної наукової школи кафедри;

- педагогічний супровід наукових пошуків студентів;

- апробація та оприлюднення наукових пошуків професорсько-викладацького складу кафедри та студентів на наукових конференціях (різних рівнів), фахових виданнях в Україні та за кордоном;

- налагодження міжнародних зв’язків;

- просвітницько-педагогічна діяльність.

Стратегії розвитку кафедри:

особистісно-професійна, яка ґрунтується на пріоритеті особистісно-професійного потенціалу викладачів, педагогів-наставників та забезпечує розвиток фахового потенціалу майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, учителів Нової української школи, викладачів закладів вищої освіти;

реалізація нової стратегії підготовки педагогів в контексті нової української школи;

креативна, що виявляється у постійному пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки та вироблення власних педагогічних підходів, методик тощо;

науково-педагогічної взаємодії та співпраці кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти з іншими структурними підрозділами Академії, закладами освіти міста та регіону, розвиток партнерського співробітництва з педагогічними кафедрами ЗВО України, науково-дослідними установами НАПН України.

Наукові інтереси викладачів кафедри зосереджені навколо колективної теми «Неперервна освіта ХХІ сторіччя: виклики та пріоритети». Результати наукових пошуків викладачів кафедри відображені в наукових та навчально-методичних працях. З-поміж них – монографії, навчальні та методичні посібники для студентів вищих навчальних закладів (проф. Бенера В.Є., доц. Фасолько Т.С., доц. Врочинська Л.І., доц. Онищук І.А., доц. Приймас Н.В., доц. Павелко В.В., проф. Безносюк О.О., доц. Кравець Л.М., доц. Швець О.В., ст.викл. Доманюк О.М.), наукові статті у фахових виданнях України з проблем сучасної педагогічної та психологічної наук. Доцент І.А.Онищук є співавтором програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», рекомендованої МОН України.

У 2010 р. започаткована співпраця із Педагогічним університетом імені Комісії народної освіти (м. Краків, Польща), у рамках якої здійснювалося проведення спільних міжнародних наукових конференцій, обмін досвідом з метою вивчення особливостей підготовки фахівців дошкільної освіти, прилучення до європейського освітнього простору.

Кафедрою налагоджено співпрацю з Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, а також зі спорідненими кафедрами провідних закладів вищої освіти України: Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем’янчука, Ніжинським національним педагогічним університетом ім.М.Гоголя, Рівненським державним гуманітарним університетом, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича.

6

Міжнародна науково-практична конференція

 8

Науково-практичний семінар доктора педагогічних наук Єфименка М.М.

9 

 

10 

Публічна консультація «Якісна і доступна дошкільна освіта»

         У процесі реалізації програми «Академія – базовий заклад освіти» кафедрою розгортається співпраця  із закладами освіти міста та регіону.

 spivpraca ZDO

Співпраця із ЗДО регіону

 11

Навчально-педагогічна практика в ЗДО

12 

Спостереження та пробні уроки в початковій школі

       

Студентська науково-дослідна робота визначена кафедрою як один із пріоритетних напрямів. Вона реалізується через діяльність:

1) наукових гуртків:

  • «Світ дитинства» (доц. Фасолько Т.С.);
  • «Інсайт» (доц. Онищук І.А.),

2) студентських проблемних груп:

  • «Актуальні проблеми дошкільної освіти очима студентів» (доц. Швець О.В.);
  • «Формування базових якостей дітей передшкільного віку» (доц. каф. Доманюк О.М.);
  • «Актуальні проблеми педагогіки початкової школи» (доц. Приймас Н.В.);
  • «Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках математики» (доц. Павелко В.В.);
  • «Інноваційний підхід до роботи ЗДО та початкової школи» (доц. Легін В.Б.).

Результатом цієї роботи є багаточисельні публікації студентів у збірниках наукових праць, участь кафедри як співорганізатора у проведенні всеукраїнських наукових конференцій, підготовка студентів до участі у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

 13

Студентська науково-практична конференція

 14

Участь у конференції молодих науковців

15 

Грамоти з нагоди Дня науки в Україні

        Різноаспектною є виховна робота зі студентами, що спрямована на  виховання всебічно та гармонійно розвиненої, національно свідомої, високоосвіченої, життєво компетентної особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення. Пріоритетним напрямком є формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, сучасної європейської цивілізації; виховання людини демократичного світогляду, яка поважає громадянські права і свободи, традиції народів і культур світу, національний, релігійний, мовний вибір кожної людини.

 16

 День дошкілля в Академії

 

 

17 

Екскурсія у Кременецький ботанічний сад 

18 

 

Участь у флешмобі до Всесвітнього дня української хустки

 

19 
Музей історії Академії
 
 20

Благодійна ярмарка «Чужих дітей не буває» 

 21

Відвідування виставки «Казковий світ» Лілії Фурсик

 

22 

Екскурсія у Білокриницький палац 

23 

Поїздка у файне місто Тернопіль 

24 

Екскурсія замками Львівщини

        Підтримуючи давні традиції педагогічної освіти на Кременеччині, кафедра і надалі забезпечує підготовку висококваліфікованих вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкової школи, здатних втілювати в життя ідеї сучасної освіти в умовах її реформування. Випускники спеціальностей працевлаштовані в освітніх закладах різних областей України, серед них – викладачі закладів вищої освіти, керівники дошкільних установ, методисти районних та міських відділів освіти, методисти та вихователі закладів дошкільної освіти, вчителі початкових класів, інструктори з фізичного виховання, практичні психологи.

 

25 

Тренінгова форма навчальних занять

 

26 

Горизонтальний пластичний балет М.Єфименка 

 27

Звучати може все: музикування саморобними музичними інструментами 

 28

Семінар-конференція із участю стейкхолдерів 

 29

Майстер-клас з писанкарства 

 30

Ярмарка професій у Кременці 

 


Надрукувати