Циклова комісія групових керівників

 hrup ker

 

 

Циклова комісія групових керівників є важливою ланкою навчально-виховного процесу коледжу. Групові керівники здійснюють організаційно-виховну роботу в закріплених групах, співпрацюють з завідуючими відділеннями, викладачами-предметниками, комендантом та вихователями гуртожитку, студентським самоврядуванням, батьками.
Безпосередне керівництво комісією здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи  Яловський Павло Миколайович та голова циклової комісії  Мацкова Валентина Сергіївна.

На засіданнях циклової комісії обговорюються нагальні проблеми навчального процесу, плани виховної роботи, відбувається обмін та вивчення передового педагогічного досвіду, новітніх концепцій виховання.

Групові керівники є старшими наставниками студентів, допомагають їм в організації навчальної діяльності, здійснюють педагогічний вплив на студентів, проводять виховні години в групах, забезпечують індивідуальну роботу, організовують екскурсії, вечори відпочинку. Важливе завдання - завжди підтримувати своїх вихованців у складних та стресових ситуаціях.

Сучасний світ перейшов на новий ступінь свого розвитку, що потребує зміни всієї системи виховної роботи. Робота циклової комісії групових керівників має на меті визначити основні пріоритетні теми та напрямки виховної діяльності педагогів зі здобувачами освіти в академічних групах як в умовах воєнного стану, так і після його закінчення. Проблема, над вирішенням якої працює колектив закладу: формування конкурентоспроможної особистості із постійною потребою самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним світосприйманням і почуттям відповідальності за долю України.

До складу циклової комісії входять 19 групових керівників, які щорічно призначаються директором коледжу на підставі рекомендацій  заступника директора з виховної роботи. Із них 9 - спеціалісти вищої категорії; 5 – першої категорії; 2 – другої категорії та 3 мають кваліфікаційну категорію -  спеціаліст.

Список академічних груп коледжу, та закріплених за ними групових керівників

Група

Груповий керівник

11-Дк

Коменярська Марія Андріївна

21-Дк

Сербай Наталя Володимирівна

31-Дк

Мишаківська Людмила Олександрівна

41-Дк

Гура Антоніна Миколаївна

11-ТОк

Томашівський Сергій Михайлович

21-ТОк, 11ТОкс

Нікіфорчук Тетяна Василівна

31-ТОк

Писаренок Віталій Володимирович

41-ТОк

Колісецький Сергій Миколайович

11-Мк

Яловська Людмила Володимирівна

21-Мк, 11-Мкс

Федюра Світлана Анатоліївна

31-Мк

Дедю Оксана Йосипівна

41-Мк, 41-Рк

Мацкова Валентина Сергіївна

11-Фк

Саєнко Андрій Олександрович

21-Фк, 11-Фкс

Бончик Ольга Анатоліївна

31-Фк

Гурковський  Олександр Миколайович

41-Фк

Бєлова Ірина Іванівна

11-Рк

Рац Лариса Володимирівна

21-Рк, 11-Ркс

Левенець Марія Володимирівна

31- Рк                         

Гуменюк Богдана Олександрівна


Надрукувати