Кафедра теоретико-біологічних основ фізичного виховання

bozjuk  

 

Божик Микола Володимирович завідувач кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Академія

 

         

                               

 

Склад кафедри:

 dovgan

 

 Довгань Олена Михайлівна 

кандидат біологічних наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Академія

 kycher

 

Кучер Тетяна Василівна

доцент,

кандидат наук

з фізичного виховання та спорту

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Академія

 banah

 

Банах Володимир Ігорович

доцент,

кандидат наук з фізичного виховання

і спорту

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Академія

 

levandovska

 

Левандовська Любов Юріївна

доцент,

кандидат наук з

фізичного виховання

і спорту

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Академія

 

 

 

Слюсарчук Віктор Васильович

доцент, кандидат наук з фізичного

виховання та спорту 

 

 

 

 

 

           

 

 

Збільшення кількості професорсько-викладацького складу, зростання навчального потенціалу факультету сприяло створенню у 2009 році кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання, яку очолила кандидат біологічних наук, доцент Довгань Олена Михайлівна.

У вересні 2020 року кафедра була перейменована на теоретико-біологічних основ фізичного виховання, а з 2021 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Божик Микола Володимирович.

Науковий потенціал кафедри становлять: професор, кандидат біологічних наук Довгань О. М.; доценти, кандидати наук з фізичного виховання та спорту Банах В. І., Кучер Т. В., Левандовська Л.Ю., Слюсарчук В. В, кандидат педагогічних наук Божик М. В.,Науково-педагогічні працівники працюють над дисертаційним дослідженням з актуальних проблем фізичної культури і спорту докторанти Банах В. І., Слюсарчук В. В. 

 

9 
9 

 

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання освітніх компонентів циклу професійної та практичної підготовки  фахівців за ступенем вищої освіти „бакалавр” і „магістр”, зокрема циклу освітніх компонентів з медико-біологічного напрямку.

Викладачі кафедри активно здійснюють наукову роботу та працюють над колективною темою кафедри «Шляхи оптимізації у фізичному вихованні і спорту у  системі освіти». Широкий спектр наукової діяльності ще молодої кафедри розгорнувся за межі України. Члени кафедри щороку публікують наукові статті у фахових періодичних виданнях, виступають з доповідями на наукових симпозіумах, з’їздах і конференціях в Україні, Польщі, Білорусії, Росії.

Кафедрою організована робота студентського наукового гуртка «Оптимізація фізичного виховання різних контингентів школярів і студентів», яким вивчається проблема «Фізичного виховання учнівської та студентської молоді і дорослого населення засобами фізичної культури та спорту». Результати  наукових досліджень здобувачів вищої освіти оприлюднюються на звітній студентській науково-практичній конференції, на підсумковому занятті гуртка під час тижня кафедри, а також у щорічному збірнику студентських наукових робіт, науково-практичної конференції «LITTERIS ET ARTIBUS: НОВІ ГОРИЗОНТИ», окрім цього, окремі статті надсилаються до всеукраїнських і міжвузівських збірників студентських наукових робіт або використовуються для участі в наукових конференціях здобувачів вищої освіти і молодих учених.

 

3 

 

 4
 5
6 
8 
 9

 

На кафедрі створений навчально-методичний кабінет для вивчення освітніх компонентів медико-біологічної спрямованості, а саме: анатомії людини з основами спортивної медицини, біомеханіки та спортивної метрології, адаптативного фізичного виховання, масажу, гігієни фізичного виховання і спорту, функціональної діагностики у фізичному вихованні і спорті, спортивної медицини та ін. Навчальний процес забезпечений анатомічними препаратами, муляжами, атласами, спірометрами, тонометрами, холтерівською системою «Dia Card»  та іншим навчальним приладдям. У навчальному процесі широко використовується мультимедійне забезпечення.

 

10 
11 
 13

 

 14

 

Викладачами кафедри видано низку посібників: «Анатомія та фізіологія з патологією», «Анатомія людини у запитаннях та відповідях», «Функціональна анатомія», «Шляхи підвищення рівня фізичного стану студентів з ослабленим здоров’ям», «Гігієна фізичного виховання і спорту», «Засоби гімнастики (стройові та загальнорозвиваючі вправи», «Книжка молодого вчителя фізичної культури», Фізична культура учнів 5-9 класів», «Анатомія людини з основами спортивної морфології», «Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін для магістрів у закладах вищої освіти фізичного виховання і спорту» – за загальною редакцією  Папуші В. Г. та підручник «Основи медичних знань та долікарської допомоги». Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки з освітніх компонентів, які читаються на кафедрі (анатомія людини з основами спортивної морфології, гігієна фізичного виховання, масаж, фізіологія спорту, спортивна медицина, методи функціональної діагности у фізичному вихованні та спорті, акробатичні вправи, стройові вправи, лікувальна фізична культура та ін.).

На кафедрі проводяться навчально-методичні та наукові семінари, які сприяють обміну досвідом між викладачами і вчителями шкіл області, району, міста, вивчаються проблеми закладів загальної середньої освіти, фізичного виховання і спорту в Україні.

Кафедра активно співпрацює з громадською організацією «Товариство батьків і дітей з інвалідністю «Зоря надії» міста Кременця, з Благодійним фондом «Спортивний центр розвитку дитини», з кафедрою фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання Державного вищого навчального закладу Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, кафедрою фізичного виховання ТНПУ ім. Володимира Гнатюка та постійно проводить методичні семінари та навчально-практичні заняття, майстер-класи з фізичної реабілітації та масажу для дітей і дорослих із захворюваннями опорно-рухового апарату та дитячим церебральним паралічем. Між інституціями постійно відбувається обмін досвідом.

За багаторічну сумлінну працю, вагомі здобутки і досягнення у професійній та науковій діяльності науково-педагогічних працівників кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання відзначено спільними грамотами обласної ради та обласної державної адміністрації – Довгань О. М. (2016), Кучер Т. В. (2017, 2019), Божик М. В (2021), оголошено подяку Міністерства освіти і науки України – Кучер Т. В (2021) за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок висококваліфікованих спеціалістів та плідну наукову педагогічну діяльність

У структурі кафедри окремі викладачі забезпечують освітні компоненти фізичного виховання: проводять заняття з фізичної культури, ведуть спортивні секції з легкої атлетики, ігрових видів спорту, настільного тенісу, бадмінтону, туризму, фітнесу та ритмічної гімнастики зі студентами всіх факультетів академії, метою яких є підвищення фізичного розвитку, профілактики захворювань, зміцнення здоров’я. За участю викладачів кафедри постійно здійснюється організація та проведення різноманітних спортивних змагань.

15 

 

16 

 

 17

 

Широкої популяризації під керівництвом заслуженого працівника фізичної культури і спорту України,  професійного тренера Міжнародного рівня – FIVB, вищого рівня України, судді національної категорії України  Прокоповича В. М. серед учнівської та студентської молоді набуває вид спорту – волейбол. Кафедра забезпечена необхідною матеріально-технічною базою, яка дозволяє на належному рівні готувати спеціалістів з фізичного виховання. До послуг студентів технічне і мультимедійне  забезпечення викладання фахових дисциплін.

18 
Надрукувати