Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти ОПП Середня освіта (Фізична культура) Робочі програми навчальних дисциплін

Анатомія людини з основами спортивної морфології

Безпека життєдіяльності

Біомеханіка та спортивна метрологія

Виробнича педагогічна практика

Гігієна шкільна та фізичного виховання

Гімнастика з методикою викладання

Іноземна мова (німецька)

Іноземна-мова (англійська)

Інструктивно-методичний табірний збір, літня педагогічна практика

Інформаційні технології та засоби навчання

Історія освіти на Волині

Історія України

Історія української культури

Курсова робота

Легка атлетика з методикою викладання

Лижний спорт з методикою викладання

Навчально-педагогічна практика (спостереження та пробні уроки у школі)

Організація та методика спортивно-масової роботи

Основи теорії та методики спортивного тренування

Педагогіка

Підсумкова атестація

Плавання з методикою викладання

Психологія

Спортивні ігри з методикою викладання

Спортивні споруди і обладнання

Табірні збори (зимовий, літні)

Теорія і методика фізичного виховання

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Управління у сфері фізичного виховання

Фізичне виховання з учнями спеціальної медичної групи

Фізіологія (загальна та фізичних вправ)

Філософія

Футбол з методикою викладанння

Хімія (біологічна)


Робочі програми освітніх компонентів 2020 н.р.

Анатомія людини з основами спортивної морфології

Біомеханіка та спортивна метрологія

Виробнича педагогічна практика

Вступ до фаху (з елементами пропедевтичноъ практики)

Гімнастика з методикою викладання

Легка атлетика з методикою викладання

Лижний спорт з методикою викладання

Методичні рекомендації до курсових

Методичні рекомендації до кваліфікаційних робіт

Навчально-педагогічна практика (спостереження та пробні уроки у школі)

Організація та методика спортивно-масової роботи

Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах

Підсумкова атестація

Плавання з методикою викладання

Пропедевтична (ознайомлювальна практика)

Спортивні ігри з методикою викладання

Табірні збори(зимовий, літні)

Теорія та методика фізичного виховання

Управління у сфері фізичного виховання

Футбол з методикою викладанння

Робочі програми вибіркових освітніх компонентів 2020 н.р.

Діяльність туристичної самодіяльної організації

Інноваційні технології фізичної культури

Організація краєзнавчо-туристичної діяльності

Організація та проведення туристичних походів

Основи класичного масажу

Основи теорії і методики спортивного тренування

Спортивний туризм

Спортивно-педагогічне вдосконалення (баскетбол)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (волейбол)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (легка атлетика)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (футбол)

Топографія і орієнтування


Надрукувати