Циклова комісія трудового навчання та технологій і образотворчого мистецтва

 

 mushak Мушак Олександра Мирославівна
Освіта: Одеський технологічний інститут харчової промисловості імені М. В. Ломоносова, 1984 р., спеціальність «Технологія хлібопекарного, макаронного і кондитерського виробництв», Кваліфікаційна категорія – інженер-технолог; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013 р., спеціальність «Технологічна освіта», Кваліфікаційна категорія – вчитель технологій, профільного навчання (обслуговуюча праця), креслення, безпеки життєдіяльності.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Дисципліни, що викладає:
- вступ до спеціальності;
- технологічний практикум (обробка текстильних матеріалів, основи швейного виробництва, вишивка, в’язання, технологія обробки харчових продуктів);
- художня праця;
- технології.
Наукові інтереси: сучасні методики викладання технологічного практикуму; використання новітніх технологій у викладанні; розвиток креативних здібностей у здобувачів вищої освіти.
Публікації: автор статей у фахових виданнях
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 tomashivskyi Томашівський Сергій Михайлович
Майстер народної творчості України.
Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2011 р., спеціальність «Технологічна освіта», Кваліфікаційна категорія – викладач загальнотехнічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії
Дисципліни, що викладає:
- художня обробка глини;
- захист України;
- охорона праці;
- основи виробництва.
Наукові інтереси: сучасні методи викладання фахових дисциплін, зокрема методики навчання декоративно-ужитковим ремеслам, використання новітніх технологій та матеріалів у викладанні; застосування критичного мислення при отриманні інформації в процесі навчання та самоосвіти.
Публікації: автор статей у фахових виданнях.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

tsymbaliuk   Цимбалюк Юрій Григорович
Майстер народної творчості України.
Освіта: Тернопільський державний педагогічний інститут, 1990 р., спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни і праця», Кваліфікаційна категорія¬ – учитель загальнотехнічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Дисципліни, що викладає:
- нарисна геометрія та креслення;
- технологія виготовлення та обробки матеріалів;
- технологічний практикум (слюсарна справа, механічна та художня обробки металів).
Наукові інтереси: використання інноваційних методів зварювання та обробки металів при викладанні дисциплін з обробки металів.
Публікації: автор статей у фахових виданнях та співавтор двох підручників
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

pohonets 

Погонець Іванна Василівна

Кандидат педагогічних наук.

Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2004 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти.

Образотворче мистецтво», Кваліфікаційна категорія – вчитель образотворчого мистецтва, етики, естетики, художньої праці; аспірантура Тернопільського

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2016 р. (спеціальність 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки).

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні засади ілюстрування підручників для початкових шкіл України (друга половина ХХ століття)».
Кваліфікаційна категорія: викладач першої категорії.
Дисципліни, що викладає: пленер.
Наукові інтереси: книжкова графіка, підручникотворення, ілюстрування шкільних підручників.
Публікації: автор статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 humeniuk  

Гуменюк Богдана Олександрівна
Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2004 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти.

Образотворче мистецтво», Кваліфікаційна категорія – вчитель образотворчого мистецтва, етики, естетики, художньої праці.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Дисципліни, що викладає:
- рисунок;
- живопис;
- композиція;
- художньо-прикладна графіка;
- скульптура;
- пластична анатомія;
- навчально-творча художня практика.
Наукові інтереси: методика викладання мистецьких дисциплін, зокрема живопису; самоосвіта вчителя образотворчого мистецтва; розвиток творчої особистості.
Публікації: автор статей у фахових виданнях
E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

pysarenok  Писаренок Віталій Володимирович
Майстер народної творчості України.
Голова циклової комісії трудового навчання та технологій і образотворчого мистецтва.
Освіта: Тернопільський державний педагогічний інститут, 1992 р., спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни і праця», Кваліфікаційна категорія¬ – учитель загальнотехнічних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Дисципліни, що викладає:
- технологічний практикум (столярна справа, механічна та художня обробки деревини);
- технології;
- методика навчання технологій;
- безпека життєдіяльності.
Наукові інтереси: сучасні методики викладання трудового навчання та технологій; впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес; вивчення культурної спадщини українського народу, зокрема художніх технік обробки деревини.
Публікації: автор статей у фахових виданнях
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 trud

 

Кременець вважається одним із першоджерел, а впродовж багатьох десятиліть і центром зародження, становлення та розвитку вищої школи не лише у Волинському краї, а й на теренах всієї Західної України.

У різні часи коледж існував як ліцей, гімназія, духовна семінарія, учительський та педагогічний інститути, педагогічне училище. Його історія налічує понад 200 років.
Із 12 квітня 1940 року – з дня, коли було започатковано Кременецький державний учительський інститут, – в історії навчальних установ, що функціонували в стінах історико-архітектурного комплексу «Кременецький ліцей», відбулась важлива подія: визначено їх основний профільний акцент – педагогічний – і розпочинається підготовка кадрів виключно для системи народної освіти, тобто вчителів для всіх рівнів загальноосвітньої школи, а згодом і для дошкільної освіти.

У 1950 році учительський інститут реорганізовано в педагогічний. У 1969 році інститут переведено до Тернополя, де на сьогодні він функціонує в статусі Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а в його навчальних корпусах відкрито Кременецьке педагогічне училище, якому в 1989 році було присвоєне ім’я Тараса Шевченка. Педучилище готувало фахівців двох спеціальностей: учителів праці та креслення (контингент – 120 учнів) та вихователів дошкільних закладів (контингент – 60 учнів).

5 червня 1991 року освітянську естафету від педагогічного училища прийняв педагогічний коледж, який проіснував до 26 липня 2002 року, коли на його базі було утворено гуманітарно-педагогічний інститут (нинішня Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка).

У 2005 році з метою забезпечення ступеневої освіти відновив свою діяльність Кременецький педагогічний коледж у структурі Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Відповідно до ліцензії та сертифікатів про акредитацію педагогічний коледж готував молодших спеціалістів, серед яких були спеціальності «Технологічна освіта», «Образотворче мистецтво».

8 квітня 2021 року педагогічний коледж перейменовано у Фаховий коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.

2016 року разом з іншими було здійснено набір студентів на І-й курс уже за спеціальностями «014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)», «014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)». Навчання здійснюється за денною формою навчання за регіональним замовленням, а також за кошти фізичних та юридичних осіб.
У навчально-виховному процесі фахового коледжу використовується матеріальна база Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.
Колектив циклової комісії трудового навчання та технологій і образотворчого мистецтва забезпечує викладання фахових дисциплін за двома напрямами: трудове навчання та технології і образотворче мистецтво та додаткову спеціалізацію керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва.

Основні завдання циклової комісії:
1. Забезпечити програмне засвоєння студентами навчальних дисциплін;
2. Розвивати здібності та зацікавленість студентів у вивченні дисциплін професійного циклу; сприяти розвитку творчої активності студентів; виховувати навички самостійної роботи з метою розвитку потреб у самоосвіті;
3. Підвищувати професійний рівень викладачів шляхом застосування новітніх педагогічних технологій.
У цикловій комісії працюють висококваліфіковані викладачі, які прагнуть забезпечити якнайкращу професійну підготовку майбутніх фахівців. Вони впроваджують у навчальний процес передові досягнення сучасної науки, новітні педагогічні технології, спрямовують студентів на глибоке, усвідомлене досягнення знань, навчають працювати творчо, здобувати знання самостійно, прагнуть до всебічного розвитку їх інтелектуальних здібностей.
У розпорядженні студентів – світлі та просторі аудиторії, лабораторії, навчальні майстерні зі столярної справи, слюсарної справи, механічної обробки деревини, механічної обробки металу, художньої обробки деревини, художньої обробки металу, обробки лози, обробки глини, обробки текстильних матеріалів, обробки харчових продуктів, кулінарія, кабінети живопису, рисунку, декоративно-прикладного мистецтва, комп’ютерні класи із доступом до мережі Internet. Матеріальна база зазначених вище лабораторій, кабінетів, майстерень дає можливість якісно здійснювати навчальний процес.

Студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи, зокрема, до участі у конференціях, семінарах та інших заходах.
Вироби студентів та викладачів циклової комісії прикрашають інтер’єри корпусів навчального закладу, демонструються у виставковій залі та на змінних експозиціях, святкових заходах академії, міста, області та регіону.

Наукові інтереси та здобутки викладачів циклової комісії відображено у міжнародних, фахових публікаціях, доповідях на науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах.
Викладачі також беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських виставках, пленерах, майстер-класах. Балбус Т. А., Гуменюк Б. О., Панфілова О. Г., Погонець І. В. є учасниками жіночого мистецького гурту «Палітра», котрий щорічно звітує виставками про свою діяльність, подаючи студентам приклад творчої роботи. Також діє студентський мистецький гурт «Натхнення», учасники якого беруть активну участь у пленерах, виставках та творчих конкурсах.

З метою виявлення обдарованої молоді краю проводяться мистецькі конкурси: з образотворчого мистецтва імені художника І. Хворостецького для спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Розроблено умови конкурсу, критерії оцінювання, програмні вимоги.

Циклова комісія співпрацює з учителями загальноосвітніх навчальних закладів. Викладачі є членами журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання та технологій, образотворчого мистецтва, а також конкурсів художньо-естетичного спрямування.


Надрукувати