Нормативно-правова база

1.Закон України «Про вищу освіту».

2. Постанова від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

3. Порядок присудження доктора філософії №44 від 12.01.22р.

4. Постанова від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

5. Наказ МОН України від 12.01.2017 року № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

6. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка.

7. Положення про порядок атестації аспірантів у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

8. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

9. Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. 


Надрукувати