Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

 від 16 травня 2024 року

 

КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003.

 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади:

- старшого викладача кафедри теорії та методики фізичного виховання – 1 посада

 

Перелік документів, які подають претенденти закладу освіти на ім’я ректора академії: заява, список наукових праць і винаходів; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, організаційну роботу; рекомендацію кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з протоколу засідання кафедри (для претендентів на посаду асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора).

Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають: особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи); 2 фотокартки розміром 4×6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку; копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3 і 11); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 30 днів від дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті академії.

Документи подаються у відділ кадрів академії за адресою: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003. Телефон для довідок: (03546) 2-19-91.

 

 


Від 21 березня 2024 року

 

 

КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003.

 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

доцента кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання – 1 посада;

доцента кафедри інформаційних технологій та методики навчання інформатики – 1 посада.

 

Перелік документів, які подають претенденти закладу освіти на ім’я ректора академії: заява, список наукових праць і винаходів; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, організаційну роботу; рекомендацію кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з протоколу засідання кафедри (для претендентів на посаду асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора).

Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають: особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи); 2 фотокартки розміром 4×6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку; копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3 і 11); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 30 днів від дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті академії.

Документи подаються у відділ кадрів академії за адресою: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003. Телефон для довідок: (03546) 2-19-91.


 

Від 15 грудня 2023 р.

 

КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003.

 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади:

професора кафедри історії та методики навчання – 1 посада.

 

Перелік документів, які подають претенденти закладу освіти на ім’я ректора академії: заява, список наукових праць і винаходів; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, організаційну роботу; рекомендацію кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з протоколу засідання кафедри (для претендентів на посаду асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора).

Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають: особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи); 2 фотокартки розміром 4×6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку; копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3 і 11); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 30 днів від дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті академії.

Документи подаються у відділ кадрів академії за адресою: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003. Телефон для довідок: (03546) 2-19-91.

 


Від 10 жовтня 2023 року

 

КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003.

 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

доцента кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти – 1 посади.

старшого викладача кафедри психології і соціальної роботи – 1 посада.

старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін та методик їх  навчання – 1 посада.

викладача кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти – 1 посади.

викладача кафедри психології і соціальної роботи – 1 посада.

викладача кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання – 1 посада.

 

Перелік документів, які подають претенденти закладу освіти на ім’я ректора академії: заява, список наукових праць і винаходів; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, організаційну роботу; рекомендацію кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з протоколу засідання кафедри (для претендентів на посаду асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора).

Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають: особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи); 2 фотокартки розміром 4×6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку; копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3 і 11); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 30 днів від дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті академії.

Документи подаються у відділ кадрів академії за адресою: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003. Телефон для довідок: (03546) 2-19-91.

 

 


від 21 вересня 2023 р.

 

 

КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003.

 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади:

завідувача кафедри біології, екології та методик їх навчання – 1 посада.

 

 

Перелік документів, які подають претенденти закладу освіти на ім’я ректора академії: заява, список наукових праць і винаходів; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, організаційну роботу; пропозиції факультету та пропозиції кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з протоколів загальних зборів трудового колективу факультету і трудового колективу кафедри (для претендентів на посаду завідувача кафедри).

Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають: особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи); 2 фотокартки розміром 4×6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку; копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3 і 11); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 30 днів від дня опублікування оголошення у пресі (газета «Замок») та офіційному веб-сайті академії.

Документи подаються у відділ кадрів академії за адресою: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003. Телефон для довідок: (03546) 2-19-91.

 


від 29 серпня 2023 року

 КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003.

 відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

доцента кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання – 2 посади.

асистента кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання – 2 посади.

доцента кафедри історії та методики навчання – 1 посада.

старшого викладача кафедри історії та методики навчання – 1 посада.

викладача кафедри історії та методики навчання – 1 посада.

доцента кафедри біології, екології та методик їх навчання – 1 посада.

старшого викладача кафедри біології, екології та методик їх навчання – 1 посада.

доцента кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання – 2 посади.

доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання – 2 посади.

доцента кафедри іноземних мов та методики їх навчання – 2 посади.

старшого викладача кафедри іноземних мов та методики їх навчання – 1 посада.

професора кафедри інформаційних технологій та методики навчання              інформатики – 1 посада.

доцента кафедри інформаційних технологій та методики навчання              інформатики – 1 посада.

доцента кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти – 1 посада.

 

Перелік документів, які подають претенденти закладу освіти на ім’я ректора академії: заява, список наукових праць і винаходів; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, організаційну роботу; рекомендацію кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з протоколу засідання кафедри (для претендентів на посаду асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора).

Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають: особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи); 2 фотокартки розміром 4×6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку; копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3 і 11); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 30 днів від дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті академії.

Документи подаються у відділ кадрів академії за адресою: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003. Телефон для довідок: (03546) 2-19-91.


від 30 червня 2023 року

 

 КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003.

 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади:

завідувача кафедри біології, екології та методик їх навчання – 1 посада.

 

Перелік документів, які подають претенденти закладу освіти на ім’я ректора академії: заява, список наукових праць і винаходів; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, організаційну роботу; пропозиції факультету та пропозиції кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з протоколів загальних зборів трудового колективу факультету і трудового колективу кафедри (для претендентів на посаду завідувача кафедри).

Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають: особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи); 2 фотокартки розміром 4×6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку; копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3 і 11); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 30 днів від дня опублікування оголошення у пресі (газета «Замок») та офіційному веб-сайті академії.

Документи подаються у відділ кадрів академії за адресою: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003. Телефон для довідок: (03546) 2-19-91.

 

 

 


Від 08 травня 2023 року

 

 

КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003.

 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

доцента кафедри біології, екології та методик їх навчання – 1 посада.

доцента кафедри іноземних мов і методик їх навчання – 1 посада.

 

Перелік документів, які подають претенденти закладу освіти на ім’я ректора академії: заява, список наукових праць і винаходів; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, організаційну роботу; рекомендацію кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з протоколу засідання кафедри (для претендентів на посаду асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора).

Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають: особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи); 2 фотокартки розміром 4×6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку; копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3 і 11); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 30 днів від дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті академії.

Документи подаються у відділ кадрів академії за адресою: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003. Телефон для довідок: (03546) 2-19-91.


 

від 24 березня 2023 року

  КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003.

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади:

старшого викладача кафедри біології, екології та методик їх навчання – 1 посада.

 

Перелік документів, які подають претенденти закладу освіти на ім’я ректора академії: заява, список наукових праць і винаходів; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, організаційну роботу; рекомендацію кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з протоколу засідання кафедри (для претендентів на посаду асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора).

Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають: особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи); 2 фотокартки розміром 4×6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку; копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3 і 11); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 30 днів від дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті академії.

Документи подаються у відділ кадрів академії за адресою: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003. Телефон для довідок: (03546) 2-19-91.


від 03 лютого 2023 року

 

 

КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003.

 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

старшого викладача кафедри історії та методики навчання – 1 посада.

асистента кафедри іноземних мов та методик їх навчання – 1 посада.

 

Перелік документів, які подають претенденти закладу освіти на ім’я ректора академії: заява, список наукових праць і винаходів; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, організаційну роботу; рекомендацію кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з протоколу засідання кафедри (для претендентів на посаду асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора).

Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають: особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи); 2 фотокартки розміром 4×6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку; копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3 і 11); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 30 днів від дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті академії.

Документи подаються у відділ кадрів академії за адресою: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003. Телефон для довідок: (03546) 2-19-91.

 


 

від 28 грудня 2022 року

 

КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003.

 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

доцента кафедри мистецьких дисциплін  та методик їх навчання – 2 посади.

старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання – 1 посада.

 

Перелік документів, які подають претенденти закладу освіти на ім’я ректора академії: заява, список наукових праць і винаходів; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, організаційну роботу; рекомендацію кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з протоколу засідання кафедри (для претендентів на посаду асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора).

Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають: особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи); 2 фотокартки розміром 4×6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку; копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3 і 11); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 30 днів від дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті академії.

Документи подаються у відділ кадрів академії за адресою: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003. Телефон для довідок: (03546) 2-19-91.


від 14 вересня 2022 р.

КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003.

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

доцента кафедри психології і соціальної роботи – 2 посади;

доцента кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій – 1 посада;

старшого викладача кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання – 1 посада;

старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання – 1 посада;

старшого викладач кафедра біології, екології та методик їх навчання – 1 посада;

старшого викладач кафедра теорії та методики фізичного виховання – 1 посада;

викладача кафедри історії  та методики навчання – 1 посада;

викладача кафедри іноземних мов та методик їх навчання – 1 посада;

викладача кафедри біології, екології та методик їх навчання – 1 посада;

викладача кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій – 1 посада;

асистента кафедри теорії та методики фізичного виховання – 1 посада;

асистента кафедри іноземних мов та методик їх навчання – 1 посада;

асистента кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання – 1 посада.

Перелік документів, які подають претенденти закладу освіти на ім’я ректора академії: заява, список наукових праць і винаходів; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, організаційну роботу; рекомендацію кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з протоколу засідання кафедри (для претендентів на посаду асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора).

Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають: особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи); 2 фотокартки розміром 4×6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку; копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3 і 11); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 30 днів від дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті академії.

Документи подаються у відділ кадрів академії за адресою: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003. Телефон для довідок: (03546) 2-19-91.


 

від 31 серпня 2022 р.

КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003.

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

завідувача кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти – 1 посада;

завідувача кафедри інформаційних технологій та методики навчання інформатики – 1 посада;

завідувача кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій – 1 посада;

завідувача кафедри іноземних мов та методик їх навчання – 1 посада;

завідувача кафедри психології і соціальної роботи – 1 посада;

професора кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти – 2 посади;

доцента кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти – 1 посада;

доцента кафедри психології і соціальної роботи – 2 посади;

доцента кафедри іноземних мов та методик їх навчання – 1 посада;

доцента кафедри української мови і літератури та методик їх навчання – 1 посада;

доцента кафедри інформаційних технологій та методики навчання інформатики – 1 посада;

старшого викладача кафедри української мови і літератури та методик їх навчання – 1 посада;

старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання – 4 посади;

викладача кафедри інформаційних технологій та методики навчання інформатики – 1 посада.

Перелік документів, які подають претенденти закладу освіти на ім’я ректора академії: заява, список наукових праць і винаходів; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, організаційну роботу; рекомендацію кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з протоколу засідання кафедри (для претендентів на посаду асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора); пропозиції факультету та пропозиції кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з протоколів загальних зборів трудового колективу факультету і трудового колективу кафедри (для претендентів на посаду завідувача кафедри).

Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають: особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи); 2 фотокартки розміром 4×6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку; копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3 і 11); копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 30 днів від дня опублікування оголошення у пресі (газета «Діалог») та офіційному веб-сайті академії.

Документи подаються у відділ кадрів академії за адресою: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003. Телефон для довідок: (03546) 2-19-91.


Надрукувати