Циклова комісія фізичного виховання

Image

Єрусалимець Катерина Григорівна

Освіта: Кременецький державний  педагогічний інститут, 1967 р., спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація – вчитель фізичного виховання.  

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Почесне   звання:  відмінник народної освіти України, 1989 р.; заслужений працівник освіти України,  2003 р.

Дисципліни, що викладає:

– фізичне виховання;

– педагогічна практика.

Наукові інтереси: фізична культура для студентів різних спеціальностей, зимовий та літній табірні збори. Здійснює керівництво студентськими науковими роботами.

Публікації:  автор методичних розробок та статей у фахових виданнях.

E-mail: erusalimeckaterina@gmail.com

Image

Гурковський Олександр Миколайович

Голова  циклової комісії фізичного виховання.

Освіта: Кременецький обласний   гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, 2007 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура», кваліфікація – вчитель фізичної культури і валеології;  Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди, 2008 р., спеціальність «Фізична культура», кваліфікація – магістр фізичного виховання, викладач ВНЗ.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Дисципліни, що викладає:

–  гімнастика з методикою викладання;

–  рухливі ігри з методикою викладання;

–  фізичне виховання з учнями СМГ;

–  фізична реабілітація.

Наукові інтереси: фізичне виховання учнів спеціальних медичних груп, методика викладання гімнастики. Здійснює керівництво студентськими науковими роботами.

Публікації: автор статей у фахових виданнях.

E-mail: ohurkovsyi@kogpa.edu.ua

Image

Коханець Василь Михайлович

Освіта: Тернопільський державний педагогічний університет, 1997 р., спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація – учитель фізичної культури.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Дисципліни, що викладає:

легка атлетика з методикою викладання;

– настільний теніс з методикою викладання;

– фізична культура;

– фізичне виховання.

Наукові інтереси: методика викладання легкої атлетики та настільного тенісу.

Публікації: автор методичних розробок  та статей у фахових виданнях.

E-mail: vkokhanets@kogpa.edu.ua

Image

Саєнко Андрій Олександрович

Освіта: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, 2021р., спеціальність «Середня освіта (Фізична культура)»,  кваліфікація – вчитель фізичної культури.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Дисципліни, що викладає:

легка атлетика з методикою викладання;

– спортивні ігри  з методикою викладання;

– фізична культура.

Наукові інтереси: методика викладання легкої атлетики та спортивних ігор.

Публікації:  автор методичних розробок та статей у фахових виданнях.

E-mail: asaienko@kogpa.edu.ua

Image

Яворський Юрій Мечиславович

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури, 1980 р., спеціальність       «Фізична культура і спорт»,  кваліфікація – викладач фізичного виховання.

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Дисципліни, що викладає:

– вступ до спеціальності;

фізична культура.

Наукові інтереси: методика викладання фізичної культури, легкої атлетики та лижного спорту. Здійснює керівництво студентськими науковими роботами.

Публікації:  автор методичних розробок та статей у фахових виданнях.

E-mail: yuyavorskyi@kogpa.edu.ua

Image

Інформація про циклову комісію фізичного виховання

Пошук нових форм роботи у сфері фізичного виховання, фізичної культури та спорту сьогодні дуже актуальний. Зміни, що відбуваються в Україні в соціальній, політичній та економічній сферах, зобов’язують заклади освіти більш відповідально ставитись до виховання підростаючого покоління, реформувати систему фізичного виховання та шукати нові засоби залучення молоді до занять фізичною культурою та організацією здорового способу життя.

Навчально-виховний процес забезпечують викладачі циклової комісії фізичного виховання з великим досвідом роботи: голова циклової комісії Гурковський Олександр Миколайович, заслужений працівник освіти України, викладач-методист Єрусалимець Катерина Григорівна, викладач вищої категорії Коханець Василь Михайлович, викладач-методист Яворський Юрій Мечиславович, спеціаліст Саєнко Андрій Олександрович.

Наукова робота є одним із провідних аспектів діяльності циклової комісії. Коло зацікавлень викладачів широке, а саме: підготовка фахівців з фізичного виховання, проблема здоров’я підростаючого покоління, тренування спортсменів. У своїх наукових пошуках викладачі співпрацюють із колегами з інших вищих навчальних закладів України, беруть участь у міжнародних та науково-практичних конференціях. Протягом останніх років опубліковано більш як 15 наукових статей. Викладачі циклової комісії видали 5 підручників, 20 навчальних посібників, 35 методичних рекомендацій, які активно використовуються у навчальному процесі не тільки нашого навчального закладу, але й інших освітніх закладів України.