Нормативні документи

Ліцензія

Сертифікати про акредитацію ОПП у сфері фахової передвищої освіти

Стратегія розвитку Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії Ім. Тараса Шевченка на 2022-2032 рр.

Положення про призначення та виплати стипендій студентам Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії Ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок та умови здійснення вибору освітніх компонентів (Дисциплін) здобувачами освіти у фаховому коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії Ім. Тараса Шевченка

Розпорядження обласної державної адміністрації

Розпорядження обласної державної адміністрації 2

Положення про організацію освітнього процесу у Фаховому коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про профілактичну раду Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

Положення про старостат Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

Положення про циклову комісію Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Зміни та доповнення про підготовчі курси Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про адміністративну раду Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про підготовку навчально-методичних видань у Фаховому коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про Фаховий коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про педагогічну раду Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про відділення Фахового коледжу Кременецької обласної гуманістарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про проведення практики Фахового коледжу Кременецької обласної гуманістарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Положення про написання та захист курсових робіт Фахового коледжу Кременецької обласної гуманістарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Положення про норми часу для планування роботи педагогічних працівників Фахового коледжу Кременецької обласної гуманістарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Положення про підготовчі курси Фахового коледжу Кременецької обласної гуманістарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Положення про методичну раду Фахового коледжу Кременецької обласної гуманістарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Правила поведінки здобувачів Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про протидію булінгу у Фаховому коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про апеляційну комісію Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про групових керівників Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про приймальну комісію Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про контроль знань, умінь та навичок здобувачів фахової передвищої освіти Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про студентський науковий вісник "UNIВЕРСУМ" Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок створення, організацію та роботу екзаменаційної комісії  Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про студентське самоврядування у у Фаховому коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Правила прийому до Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2023 році (зі змінами)

Положення про психолого-педагогічний супровід Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Положення про навчання здобувачів освіти за індивідуальним графіком у Фаховому коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про атестаційну комісію 2 рівня Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

Положення про конкурсний відбір

Положення про конкурс сольного інструментального та виконального виконавства ім. Вериківського

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИПЛОМ З ВІДЗНАКОЮ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Положення про наглядову раду Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.pdf

Положення про асоціацію випускників Фахового коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка

Положення-про гурткову роботу у Фаховому коледжі КОГПА ім. Тараса Шевченка

Колективний договір між ректоратом і профспілковим комітетом Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на 2022-2027 рр.

Положення про надання платних освітніх та інших послуг Кременецької обласною гуманітарно-педагогічною академією ім. Тараса Шевченка

 


Надрукувати