Нормативно-правова база

Баланс 01.01.2024

Звіт про фінансові результати 01.01.2024

Бюджетна звітність за 2023 рік

Кошториси 2024

Штатні розписи 2024

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Ліцензії нові

 

Баланс на 01.01.2023р.

Звіт про фінансові результати на 01.01.2023р.

Штатні розписи 2023

Кошториси 2023

 

 

Баланс на 01.01.2022р.

Звіт про фінансові результати на 01.01.2022р.

Кошторис академія 2022р.

Кошторис коледж 2022р.

Кошторис субвенція 2022р.

Штатний розпис академія 2022р.

Штатний розпис коледж 2022р.

Штатний розпис спецфонд 2022р.

Звіт про надходження та використання коштів загальног фонду академія 1кв.

Звіт про надходження та використання коштів загальног фонду академія 2 кв.

Звіт про надходження та використання коштів загальног фонду коледж 1кв.

Звіт про надходження та використання коштів загальног фонду коледж 2 кв.

Звіт про надходження та використання коштів загальног фонду субвенція 1кв.

Звіт про надходження та використання коштів загальног фонду субвенція 2 кв.

Звіт про надходження та використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень академія 1кв.

Звіт про надходження та використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень академія 2кв.

Звіт про надходження та використання коштів,отриманих як плата за послуги академія 1кв.

Звіт про надходження та використання коштів,отриманих як плата за послуги академія 2 кв.

Звіт про надходження та використання коштів,отриманих як плата за послуги коледж 1кв.

Звіт про надходження та використання коштів,отриманих як плата за послуги коледж 2 кв.

 

Статут

Рішення про затвердження статуту

Статут академії (нова редакція)

Виписки з ЄДР

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фаховий коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб  та фізичних осіб-підприємців

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка)

 

Бухгалтерія

Штатний розпис на 2021 рік

БАЛАНС на 01 січня 2021 року

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2020 рік

Штатний розпис

Баланс на 01 січня 2020 року

Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Пояснювальна записка за 2019 рік

Кошторис на 2019 рік

Кошторис на 2020 рік

Кошторис на 2021 рік

Фінансовий звіт за 2018 рік

План використання бюджетних коштів

 

Паспорт санітарно-технічного стану та акти санітарно-епідеміологічних досліджень

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта від 17 березня 2021 року 

Акт санітарно-епідемічного обстеження Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Акт санітарно-епідемічного обстеження об'єкта

Паспорт санітарно-технічного стану Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

 

Положення

Положення про їдальню Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка 

Положення про медичний кабінет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка 

Положення про Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

 

Довідки ДСНС України

Ліцензування

Ліцензія

Про переоформлення ліцензії

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Розпорядження щодо видачі закладам освіти ліцензій на провадження освітньої діяльності

 

Колективні угоди

Колективний договір між ректоратом і профспілковим комітетом Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на 2022-2027 рр.

Колективна угода між адміністрацією та профспілковим комітетом  Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Колективна угода між адміністрацією та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації студентів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Напис про повідомну реєстрацію галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору

 

Сертифікати про акредитацію

Протокол засідання НАЗЯВО від 17.05.2022 №8(13)

Додаток до протоколу №8(13)

Сертифікат про акредитацію

Сертифікати про акредитацію (магістр)

Сертифікати про акредитацію (бакалавр)

Сертифікати про акредитацію (молодший спеціаліст)

 

Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм Національним агентством забезпечення якості вищої освіти

Освітньо-професійна програма Середня освіта Біологія і здоровя людини № 929

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та технології) №469

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія) №473

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво) №475

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Образотворче мистецтво) №471

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура) №1473

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література) №470

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта №472

Освітньо-професійна програма Екологія №1607

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Інформатика) №1626

Освітньо-професійна програма Початкова освіта №1557

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія) №1731

Освітьно-професійна програма Професійна освіта (Деревообробка) №1743

Освітьно-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська)) №1804

Освітьно-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька)) №1805


Протокол акредитації Національного агентства забезпечення якості вищої освіти № 14 (31) від23.07.2020

Додаток до протоколу

 

Протокол акредитації Національного агентства забезпечення якості вищої освіти № 24 (41) від 15.12.2020

Додаток до протоколу

ротокол акредитації Національного агентства забезпечення якості вищої освіти № 14 (31) від23.07.2020 –

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D1%96%D0%B4-23.07-%E2%84%961431.pdf

 

Протокол акредитації Національного агентства забезпечення якості вищої освіти № 24 (41) від 15.12.2020 – https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/2441.pdf

Додаток до протоколу https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83-24-41.pdf

 

 

Додаток до протоколу https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83-1431.pdf

 

 

 

 

Право власності

Довідка про об'єкт спільної власності територіальних грмад сіл, селищ, міст Тернопільської області

Свідоцтва про право власності

Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реїстрацію права власності

Довідка

Правила внутрішнього трудового розпорядку Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

 
 
 

Надрукувати