Циклова комісія природничих дисциплін

Image

Бєлова Ірина Іванівна

Голова циклової комісії природничих дисциплін,

Освіта: Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2003 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія», кваліфікація – вчитель біології, хімії, валеології та основ екології.

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії

Дисципліни, що викладає:

 • хімія;
 • біологія і екологія;
 • анатомія, фізіологія та шкільна гігієна;
 • вікова фізіологія.

Наукові інтереси: новітні підходи викладання предметів природничого циклу, самостійна робота студентів від час дистанційного навчання.

Публікації: автор понад 10 наукових статей.

E-mail: irynabelova80@gmail.com

Image

Цеголко Віталій Павлович

Освіта: Львівський державний університет імені Івана Франка, 1986 р., спеціальність «Географія», кваліфікація - викладач географії.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Дисципліни що викладає:

 • географія;
 • географія туризму;
 • туристичне краєзнавство;
 • організація туризму.

Наукові інтереси: сучасні методики викладання географії, туристичного краєзнавства та організації туристично-краєзнавчої роботи.

 

 

Публікації: методичний посібник «Туристичний практикум»

Email: tsegolko@ukr.net

Image

Ліщук Юрій Миколайович

Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2012 р., кваліфікація – вчитель технологій, профільного навчання (декоративно-прикладна творчість) і креслення, вчитель інформатики.

Кваліфікаційна категорія: викладач першої категорії.

Дисципліни, що викладає:

 • інформатика;
 • інформаційні технології.

Наукові інтереси: впровадження інформаційних технологій в освітній процес;  організація самостійної роботи студентів під час дистанційного навчання.

E-mail: zybilka90@gmail.com

Image

Зубкевич Сергій Сергійович

Освіта: Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, 2014р.,  спеціальність «Математика», кваліфікація – математик, викладач математики.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Дисципліни, що викладає:

 • математика;
 • вища математика.

Наукові інтереси: формування мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності; використання сучасних інформаційних технологій в освіті.

E-mail: zubkevych.s@gmail.com

Image

Гура Антоніна Миколаївна

Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.  Тараса Шевченка, 2010 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач біології; з 2021 р. – доктор філософії.

                                            Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Наукове звання: доктор філософії.

Дисципліни, що викладає:

-  анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку;

-  вікова фізіологія;

- загальна фізіологія;

- захист України;

- основи медичних знань.

Наукові інтереси: дослідження особливостей використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності, опанування специфіки застосування сервісів Google майбутніми вчителями.

Публікації: автор статей у фахових виданнях: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wxTU6jYAAAAJ

E-mail:toniagura@gmail.com

Image

Клак Дмитро Сергійович

Освіта: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, 2019 рік , спеціальність «Середня освіта (Трудове навчання та технології)», кваліфікація - викладач загальнотехнічних дисциплін і методики навчання технологій; вчитель трудового навчання, технологій, профільного навчання (декоративно-прикладна творчість), креслення та інформатики.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.
Дисципліни що викладає:

 • ТЗН;
 • інформаційні системи та кібернетичні машини

Наукові інтереси: Використання інформаційних технологій на заняттях, STEAM освіта,  робототехніка та 3-D моделювання в контексті STEAM освіти.

Публікації: автор статей у періодичних виданнях.

E-mail: klakdmitro2@gmail.com

Image

Піган  Ігор Михайлович

Освіта: Тернопільський державний педагогічний інститут  ім. Володимира Гнатюка,   1988 р., спеціальність  «Фізика і загально-технологічні дисципліни», кваліфікація – вчитель фізика і загально-технічних дисциплін.

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, старший викладач.

Дисципліни, що викладає:

 • фізика;
 • астрономія.

E-mail: igor.pigan60@gmail.com

 

Image

Притула Володимир Олегович


Освіта: Фаховий коледж Кременецької
обласної гуманітарно-педагогічної академії
ім.Тараса Шевченка, 2021, спеціальність
«Педагогіка. Середня освіта. Трудове навчання та
технології» , кваліфікація - вчитель технологій і
креслення , вчитель інформатики в початкових
класах»
Навчаюсь: Кременецька обласна
гуманітарно- педагогічна академія ім. Тараса
Шевченка, Освітня програма «Середня освіта
Інформатика»
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.
Наукові інтереси – впровадження інформаційних технологій в освітній
процес, шкільний курс інформатики, використання хмарних технологій під
час освітнього процесу .
Дисципліни, що викладає: інформатика, інформаційні технології.
E-mail: volodymyrprytula21@gmail.com

Image

Онищук Віктор Анатолійович

Освіта:
 Кременецька ЗОШ I-III ст. №4 – базова
загальна середня освіта, 2017;
 Фаховий коледж Кременецької обласної
гуманітарно-педагогічної академії – повна
загальна середня освіта, 2019;
 Кременецька обласна гуманітарно-
педагогічна академія ім. Тараса Шевченка,
2023, спеціальність «Екологія», кваліфікація
– еколог;
 Кременецька обласна гуманітарно-
педагогічна академія ім. Тараса Шевченка,
спеціальність «Біологія та здоров’я людини», магістр педагогічної освіти,
кваліфікація – викладач біології, основ здоров’я та географії.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.
Наукові інтереси – інформаційні технології в генетиці; штучний
інтелект та машинне навчання в біології; вивчення ризиків кіберзлочинності
в біотехнологічних лабораторіях; використання комп’ютерних моделей для
імітації та дослідження складних біосистем;
Дисципліни, що викладає: біологія та екологія.
Публікації: участь у молодіжній науково-практичній конференції.
Instagram: viktor_onyshchuk.prv
E-mail: viktor.onyshchuk23@gmail.com

Каняєва Олена Володимирівна


Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.
Тараса Шевченка, 2009, спеціальність «Дошкільне виховання» та здобула
кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, вчителя початкових класів.
Факультет Психолого-педагогічне відділення Дослідницького Центру
МОНмолодьспорту України при Національному університеті «Львівська
політехніка" 2011, та здобула кваліфікацію викладач математики.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.
Дисципліни, що викладає: Математика.
E-mail: lenakanaiva@gmail.com

Image

У природі все мудро продумано і влаштовано,

всяк повинен займатись своєї справою,

і в цій мудрості – вища справедливість життя.

Природа так про все подбала,

що повсюди знаходиш, чому вчитись.

Леонардо да Вінчі

Циклова комісія природничих дисциплін – це об'єднання викладачів, основна мета роботи яких полягає у підготовці конкурентноспроможних фахівців різних спеціальностей через формування різноманітних умінь та навичок, підвищення професійної грамотності студентів.

Циклова комісія орієнтована на вимоги до компетентностей сучасної освіти. Викладання всіх дисциплін здійснюється з урахуванням сучасних вимог до організації навчання на основі проблемно-пошукового та практично зорієнтованого підходів.

Для викладання предметів природничого та загальнотехнічного циклів використовуються такі навчальні ресурси, як інформаційні джерела, електронні освітні ресурси, а також сучасна науково-популярна інформація.

Omne ignotum pro magnifico

Все невідоме – дивовижне

Викладачі циклової комісії природничих дисциплін постійно підвищують власний рівень професійної підготовки.

Scientia potentia est

(Знання – сила)

Циклова комісія складається з 9 викладачів, які працюють на постійній основі у Фаховому коледжі, які забезпечують викладання предметів природничо-математичного циклу (Бєлова І. І., Гура А. М., Онищук В.А., Цеголко В. П., Піган І. М., Зубкевич С. С., Каняєва О.В.) та загальнотехнічних дисциплін (Ліщук Ю. М., Притула В.О.). Серед них 1 доктор філософії, 3 викладачів вищої категорії, троє – першої кваліфікаційної категорії, та двоє спеціалістів.

Nulla aetasad discendum sera

Ніколи не пізно вчитись

Наша комісія є невід’ємною та органічною складовою Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, адже випускники, окрім дипломів молодшого бакалавра, отримують ще й атестати про повну загальну середню освіту, завдяки чому мають можливість вступати до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації.

Традиційною формою роботи циклової комісії природничих дисциплін є проведення тижня циклової комісії. Протягом цього звітного тижня викладачі проводять різноманітні заходи, а саме: відкриті заняття та виховні години, олімпіади, «круглі столи», розкриваючи при цьому високий рівень своєї методичної та виховної роботи.

Креативність та професіоналізм викладацького складу циклової комісії природничих дисциплін, наявність відповідного методичного забезпечення, а також впровадження інноваційних технологій дозволяють якісно реалізувати освітній процес відповідно до вимог сучасної освіти.

 Homines, dum docent, discunt!

Люди поки вчать, самі вчаться!