Педагогічна практика

Практика здобувачів вищої освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка є невід’ємною складовою освітньої програми підготовки фахівців. Вона спрямована на формування загальних та спеціальних компетентностей, закріплення теоретичних знань, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

Метою практики є:

- оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації діяльності в галузі їх майбутньої професії;

- сприяння підготовці фахівців, які були б спроможними самостійно реалізовувати освітні, виховні та інші завдання в процесі здійснення професійної діяльності за спеціальністю;

- оволодіння сучасними методами і формами діяльності, новими

прогресивними технологіями;

- виховання потреби систематично поновлювати свої знання для підтримання власної конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

Практика здобувачів вищої освіти передбачає безперервність і послідовність її проведення при здобутті практичних знань і вмінь відповідно до першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Види, обсяги та терміни практик визначаються освітньою програмою підготовки фахівців, що відображається у навчальних планах і графіках освітнього процесу.

Залежно від мети та завдань визначають такі види практики:

012 Дошкільна освіта:

- польова практика;

- ознайомлювальна практика;

- навчально-педагогічна практика в групах раннього та дошкільного віку;

- літня педагогічна практика;

- переддипломна педагогічна практика.

1 

013 Початкова освіта:

- навчальна (польова) практика;

- пропедевтична практика;

- навчально-педагогічна практика (пробні уроки у початковій школі);

- виробнича (педагогічна) практика

2 

Навчально-педагогічна практика в групах дошкільного віку (31-ДО)

Підсумкова Zoom-конференція за результатами переддипломної педагогічної практики (41-ДПК, 22-ДОс)

Старт педагогічної практики

Навчально-педагогічна практика «Пробні уроки у початковій школі» (41-ПО)

Освітній компонент «Спостереження та пробні уроки в початковій школі» (41-ДО група, 2 підгрупа)

Підсумок навчально-педагогічної практики "Пробні уроки в початковій школі" ( 41-ПО група, 1 підгрупа)

Підсумок навчально-педагогічної практики ''Пробні уроки у початковій школі'' (41-ПО група, 2 підгрупа)

Підсумкова конференція за результатами навчально-педагогічної практики в групах раннього віку (31-ДО)

Пропедевтична практика 31-ПО

Найголовніше, що діти – це найдорощий скарб нашого суспільства (22 ДПКс)

Педагогічна практика у ДНЗ №5 міста Кременеця (31 ДПК)

Найбільше досягнення - знайти спільну мову з дітьми (41 ДПК)

Асистентська практика (11 ДОм)

Переддипломна педагогічна практика (41-Дпк, 22-ДОс)

Навчально-педагогічна практика в групах раннього та дошкільного віку (31-ДО)

Спостереження та пробні уроки в початковій школі (41-Дпк)


Надрукувати