Організація навчання

Навчальна діяльність здобувача вищої освіти в умовах ЗВО здійснюється у двох основних видах:

1)  аудиторна (участь в різного роду навчальних заняттях);

2) самостійна (позааудиторна) робота.

Аудиторна підготовка включає:

- Відвідування лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, контрольних і самостійних робіт, колоквіумів, консультацій;

- Здача у встановлені терміни виконаних самостійно і у письмовій формі різних завдань;

- Звіти в усній формі по інших завданнях, наприклад, захист курсової роботи, іспит.

Самостійна (позааудиторна) підготовка передбачає:

- Уважне читання конспектів і продумування проблемних питань лекцій, рішення завдань;

- Відвідування бібліотеки, робота з різноманітною літературою, ведення записів, конспектів;

- Обговорення навчального матеріалу з іншими студентами без участі викладача;

- Підготовка рефератів, доповідей, курсових робіт, випускної кваліфікаційної роботи.

В умовах сьогодення варто виокремити дистанційне навчання – це сучасна перспективна форма надання освітніх послуг за допомогою технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання інформаційно-комунікативних технологій. Основними рисами дистанційного навчання є: гнучкість, модульність, паралельність, охоплення великої аудиторії, технологічність, соціальна рівність, інтернаціональність, нова роль викладача, позитивний вплив на слухача, якість.

Дистанційне навчання надає здобувачам вищої освіти доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає можливості для творчого самовираження, знаходження та закріплення різних професійних навичок, а викладачам, в свою чергу, дозволяє реалізовувати нові форми і методи навчання.

Кафедрою теорії і методики дошкільної та початкової освіти впроваджуються в освітній процес інноваційні моделі навчання, що передбачають проведення конференцій, тренінгів, реалізацію проектів. Активно використовуються сучасні форми та засоби навчання:  дистанційні курси, веб-сторінки, сайти, форуми, чати,  вебінари, онлайн-зустрічі.

Впровадження дистанційних технологій у освітній процес спрямоване на глибше розуміння навчального матеріалу та формування таких компетенцій як:

- комунікативні (безпосереднє спілкування за допомогою засобів мережі);

- інформаційні (пошук інформації з різних джерел та можливість її критичного осмислення);

- самоосвіти (вміння навчатись самостійно).

Окрім того, дистанційне навчання виконує й виховну функцію – сприяє формуванню провідних якостей особистості (активності, самостійності, відповідальності, самовдосконалення, творчості, креативності), дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти.

Основну роль у здійсненні дистанційного навчання відіграють сучасні інформаційні технології:

  • Ø навчальна платформа Moodle (https://tm3.kisil.pp.-a/co-rse/index.php?categoryid=50);
  • Ø платформа для проведення відео конференцій  Zoom, Google Meet, Cisco Webex;
  • Ø месенджери Viber, Facebook Messenger, WhatsApp;
  • Ø програма для спілкування Skype;
  • Ø соціальні мережі Facebook (https://www.facebook.com/gro-ps/435958163702067/), Twitter, Instagram;
  • Ø відеохостинг Yo-T-be;
  • Ø електронна пошта;
  • Ø мобільний зв’язок тощо.
Початкова освіта
 

Методика навчання природничої освiтньої галузі (21ПО)

Вивчаємо історію педагогіки в Музеї історії освіти (11ПО)

Методика навчання математичної освітної галузі (21ПО)

Методологічний семінар НАПН України “Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи” (41ПО, 11ДОм)

Спостерігаємо за природою-онлайн (освітній компонент «Організація спостережень за природою) (31ПО)

Захист курсових робіт (31ПО)

Освітня компонента «Педагогіка початкової освіти» (21ПО)

Зональний тур всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2020» (31ПО)

Технології дистанційного навчання (41ПО)

Освіта у онлайн студії EdEra (41ПО)

Фізична культура для школярів НУШ (41ПО)

Збагачення фахових компетентностей у дитячих таборах (31ПО)

У руслі наступності дошкільної та початкової освіти (41ПО)

Основи хореографії для майбутніх вчителів початкової школи (41ПО)

Креативність і творчість  – значуща риса сучасного вчителя (21ПО)

 
 
 
 
Захист курсових робіт (31ПОз, 31Дз, 12Дзс)
 
Дошкільна освіта

Естетичний розвиток майбутніх вихователів 21-ДО

Город на підвіконні 21-ДО

Майстер-клас з обробки глини 21-ДО

Лепбук як засіб розвитку мовлення дошкільників 31-ДО

Образотворення - як спосіб життя 11-ДО

 

Вчимось дистанційно всією групою (11-ДО група)

Дистанційне навчання (21-ДО група)

Освіта на карантині (31-ДО група)

 

Формування позитивної мотивації до математичної діяльності у дітей дошкільного віку 21-ДО

Форми організації освітнього процесу з дітьми третього року життя в умовах ЗДО 21-ДО

Практичне заняття на тему: «Організація харчування у закладі дошкільної освіти» 21-ДО

Використання робочих зошитів з друкованою основою під час навчання дошкільників математики 21-ДО

Засідання кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей 11-ДО

Навчаємось дистанційно 12-ДОс

Зустріч з куратором

Особливості опанування театралізованої діяльності 41-ДПК

Стінгазета як засіб екологічного виховання 41-ДПК

Психолого-педагогічний тренінг з магістрами 11-ДОм

Дистанційне навчання магістрів

Практичні заняття з «Основ природознавства з методикою» 12-ДОс

Практичне заняття на тему: «Завдання і зміст роботи з ознайомлення дітей з природою. Спостереження – основний метод ОЗП» 21-ДО

Лекція з ''Педагогіки дошкільної''

Дистанційне навчання 41 ДПК групи

Моделювання фрагментів занять з формування математичних уявлень у дошкільників 21-ДО

Захист курсових робіт (31ДО, 12ДОс)

Освітній вернісаж працівників дошкілної освіти “Виховуємо творчу особистість» (освітній компонент «Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми») (11ДОм)

Диспут на тему "Концепція розвитку дошкільної освіти в України" (освітній компонент "Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти") (11ДОм)

Технологія "STREAM-освіти" (освітній компонент "Сучасні технології в дошкільній освіті") (11ДОм)

Інтернет- конференція на тему: "Дошкільна освіта: завдання і принципи організації в Україні" (освітній компонент «Управління в системі дошкільної освіти») (41ДО)

Онлайн - конференція на тему : "Поняття дошкільної освіти, завдання, принципи її організації в Україні" (освітній компонент «Управління в системі дошкільної освіти») (22ДОс)

 

 

 

 

 

 Надрукувати