Янусь Наталя Володимирівна

yanus 

 

 

      Янусь Наталя Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання. 

 

 

Контактна інформація:
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100019927958667

Профіль в Google academy: https://scholar.google.com.ua/citations?user=pejyajkAAAAJ&hl=uk&oi=sra

У 2006 р. закінчила аспірантуру Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 10.01.05 –порівняльне літературознавство. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на тему «Рецепція Роберта Бернса в Україні, Росії та Польщі» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри літературознавства інституту англійської філології Жешівського університету (Польща) Веретюк Оксана Михайлівна).

Навчальні дисципліни: практичний курс англійської мови, стилістика англійської мови, література англомовних країн, лінгвокраїнознавство англомовних країн, практична граматика англійської мови.

Наукові інтереси: порівняльне літературознавство, стилістика, текстологія, перекладознавство.

Професійний досвід: з 1999 року по даний час.

Автор понад 30-ти наукових та навчально-методичних праць. Керівник постійнодіючого студентського наукового гуртка «Літературознавчі студії» (2014-2021 рр.).

Підвищення кваліфікації: Сертифікований учасник підвищення кваліфікації: cтажування на кафедрі англійської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (квітень 2016 р.) (Наказ № 27 від «29» березня 2016 р.). Отримання сертифікату про проходження міжнародного стажування (Республіка Польща, м. Рики, Люблінська вища школа, 25.05.2019-25.09.2019 р.). Сертифікат про стажування № 9/2019 від 5 серпня 2019 року.

Вибрані праці:
1. Янусь Н.В. Парадоксальні висловлювання як конструктивна основа афоризмів Б. Шоу. Актуальні проблеми гуманітарної освіти. Кременець, 2017. Випуск 14. С. 45-49;
2. Yanus N. R. Burns` translations in Russian literature of the XIX early XXth century. Proceedings of the Science Symposium «Humanitarian and Social Sciences in Eastern Europe: Achievements and Prospects» (Minsk, 31 May 2017). The Institute for Innovative Education (IIE), 2017. P. 11-17;
3. Янусь Н.В. Роберт Бернс в поетичній рецепції Івана Франка та Михайла Михайлова. Кременецькі компаративні студії [науковий часопис / ред.: Д. Чик, О. Пасічник]. 2017. Вип. VІI. Т. 1. С. 345-352;
4. Янусь Н. Роберт Бернс українською мовою: особливості перекладу / Н. Янусь. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комунікативний дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу», 15-16 березня 2018. Київ : Міленіум, 2018. С. 163-166;
5. Янусь Н. Пісенність як невід’ємна характеристика поезії Р. Бернса. Кременецькі компаративні студії. Випуск VIII. 2018. С. 278-284;
6. Янусь Н.В. Пісенність та народні мотиви у поезії Ф. Гарсія Лорки. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу» (м. Київ, 27-28 листопада 2020 р.). С. 108-114.
7. Янусь Н. Поезія Шотландського поета Р.Бернса в Україні. Кременецькі компаративні студії [збірник матеріалів міжкафедрального семінару]; за заг. ред. Чика Д.Ч. Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2011. С. 189-220.
8. Янусь Н. Тернистий шлях Роберта Бернса до першого польського читача. Мандрівець. Тернопіль: Мандрівець, 2011. Вип. 6. С. 84-88.
9. Янусь Н.В. Патріотичні мотиви в поезії Олександра Неприцького-Грановського в контексті діалогу культур. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство : За ред. д.ф.н. М.П. Ткачука. – Тернопіль, ТНПУ, 2014. Вип. 39. С. 268-272.
10. Янусь Н.В. Орієнтальні мотиви в романі С. Моема «Розмальована завіса». Наука України. Перспективи та потенціал. Одеса, 2015. С. 34-37.
11. Янусь Н. Курс лекцій з контрастивної стилістики англійської та української мов. Кременець : Видавничий центр КОГПА, 2018. 56 с.
12. Янусь Н. Методичні рекомендації з вивчення курсу «Стилістика та лінгвостилістичний аналіз тексту». Кременець : Видавничий центр КОГПА, 2018. 22 с.
13. Янусь Н. Методичні рекомендації з вивчення курсу «Стилістика та лінгвостилістичний аналіз тексту» для студентів заочної форми навчання. Кременець : Видавничий центр КОГПА, 2018. 18 с.
14. Янусь Н. Образ майдану в новій соціальній поезії. Studia Methodologica. 2016. Випуск 43. С. 122-128;


Надрукувати