Марунько Орися Адамівна

marunko 

 

                 Марунько Орися Адамівна – кандидат філологічних наук, доцент.

 

У 1984 році поступила у Кременецьке педагогічне училище, яке закінчила у 1988 році за спеціальністю: Дошкільне виховання. Користуючись правом вступу у вищі навчальні заклади, в цьому ж році стала студенткою Чернівецького державного університету імені Ю. Федьковича, який закінчила у 1993 році за спеціальністю: романо-германська філологія, кваліфікація: «Філолог-германіст, викладач німецької мови та літератури». Зразу ж після закінчення ВУЗу була прийнята на посаду викладача німецької мови в Кременецький педагогічний коледж.

У 2003 році закінчила аспірантуру Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка за спеціальністю 10.02.04. Германської мови.

19 березня 2009 року захистила дисертаційне дослідження на тему: «Усталенні конструкції з кон`юнктивом у сучасній німецькій мові» за спеціальністю 10.02.04. – германської мови в спеціалізованій вченій раді Д 26.001. 11 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні курси: «Теоретична граматика німецької мови», «Історія німецької мови», «Теоретична фонетика німецької мови», «Практика усного та писемного мовлення».

Упродовж викладання в інституті отримала три стипендії від Гете-Інституту (ФРН) для проходження стажування у м. Бонні (1996 р.) та Франкфурті-на-Майні (2001 р.), взяла участь у міжнародному семінарі «Ваймар-Берлін: класика та сучасність» (ФРН, 2010 р.).

У 2015 році отримала «Майдан-Стипендію» за сприяння Австрійського бюро культурних обмінів та Центру культурних зв’язків і мобільності для проходження наукового стажування у Віденському університеті (Австрія). Сфера наукових інтересів – прагматика, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія.

Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації за сумлінну творчу працю на освітянській ниві, професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти.

Автор 44 наукових праць. Серед яких: «Когнітивна структура речення усталеної конструкції з претеритальним кон’юнктивом» «Формальний статус усталеної синтаксичної конструкції з претеритальним кон’юнктивом» «Іллокутивний потенціал речень усталеної конструкції з претеритальним кон’юнктивом (на матеріалі сучасної німецької мови)» «Когнітивно-прагматична характеристика речення з усталеною конструкцією у претеритальному кон’юнктиві» «Ефективність речення з усталеною конструкцією у претеритальному кон’юнктиві»

Найважливіші наукові публікації:

1. Марунько О. А. Структурно-семантичний аспект усталених конструкцій з кон’юнктивом у сучасній німецькій мові / О. А. Марунько // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. праць]. – Вип. 14. Кн. 2. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 9-12.

2. Марунько О. А. Структура та семантика речень усталеної конструкції з кон’юнктивом (на матеріалі сучасної німецької мови) / О. А. Марунько // Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. праць]. – Вип. 15. Кн. 2. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 39-42.

3. Марунько О. А. Тактика структурно-семантичного моделювання німецького речення усталеної конструкції з претеритальним кон’юнктивом / О. А. Марунько // Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. праць]. – Вип. 16. Кн. 1. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 277-281.

4. Марунько О. А. Інтенційна спрямованість речень усталеної конструкції з претеритальним кон’юнктивом (на матеріалі сучасної німецької мови) / О. А. Марунько // Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. праць]. – Випуск 18. Книга 1. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 289-292.

5. Марунько О. А. Кількісний ряд конструкцій усталеної форми з претеритальним кон’юнктивом (на матеріалі сучасної німецької мови) / О. А. Марунько // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. праць / відп. ред. Чередниченко О. І.]. – Вип. 21. Част. 2. – К. : ВПЦ „Київський університет”, 2007. – С. 206-211.

6. Марунько О. А. Когнітивна структура речення усталеної конструкції з претеритальним кон’юнктивом / О. А. Марунько // Зб. наук. пр. Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / Відп. ред. Н. М. Корбозерева. – К. : Логос, 2007. – Вип.12. – С. 253-257.

7. Марунько О. А. Формальний статус усталеної синтаксичної конструкції з претеритальним кон’юнктивом / О. А. Марунько // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. праць Київ. націон. ун-ту імені Тараса Шевченка / відп. ред. Чередниченко О. І.]. – Вип. 23. Част. 2. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – С. 154-157.

8. Марунько О. А. Іллокутивний потенціал речень усталеної конструкції з претеритальним кон’юнктивом (на матеріалі сучасної німецької мови) / О. А. Марунько // Мовні і концептуальні картини світу світу : [зб. наук. праць Київ. націон. ун-ту імені Тараса Шевченка]. – Вип. 24. Част. 2. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. – С. 246-251.

9. Марунько О. А. Когнітивно-прагматична характеристика речення з усталеною конструкцією у претеритальному кон’юнктиві / О. А. Марунько // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог : Національний ун-т «Острозька академія», 2010. – Вип. 13. – С. 445-449.

10. Марунько О. А. Ефективність речення з усталеною конструкцією у претеритальному кон’юнктиві / О. А. Марунько // Нова філологія. Збірник наукових праць – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – № 37. – С. 41-48.


Надрукувати