Робочі програми нормативних освітніх компонентів 2021-2022 н.р

Анатомія людини

Біотехнологія та генна інженерія

Ботаніка

Виробнича (педагогічна) практика

Вступ до фаху з елементами пропедевтичної практики

Гістологія з основами цитології

Генетика з основами селекції

Екологія людини та соціоекологія

Загальна екологія

Зоологія

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова (німецька)

Інформаційні технології та засоби навчання

Історія освіти на Волині

Історія України та української культури

Методика навчання біології та основ здоровя

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт

Навчально-педагогічна практика (пробні уроки)

Навчально-польова з ботаніки та зоології

Основи науково-педагогічних досліджень

Педагогіка

Педагогічна практика в ЛОТ

Практика з виховної роботи

Пропедевтична практика

Сільське господарство з основами грунтознавства

Теорія здоровя та здорового способу життя

Технології виховної роботи

Українська мова

Фізіологія людини

Фізіологія рослин з основами мікробіології та вірусології

Філософія

Хімія біологічна


Надрукувати