Галузь 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійні програми


Робочі програми нормативних освітніх компонентів

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р

2022-2023 н.р.

2023-2024 н.р


Силабуси вибіркових освітніх компонентів

2018-2022 н.р

2021-2022 н.р

2023-2024 н.р

2024-2025 н.р.

 

Робочі програми (Архів)
Joomla Plugins

Надрукувати