Наукові досягнення випускників кафедри

Галаган (Буковська) Оксана Костянтинівна

Випуск 2004 року. Кандидат біологічних наук, доцент Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Захистила дисертацію на тему: «Антропогенна трансформація фітобіоти міста Кременця та його околиць (Україна) за 200 років (від Бессера до наших днів)» за спеціальністю 03.00.16  − екологія.

Дмитрієва (Піпан) Христина Мирославівна

Випуск 2003 року. Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики  Центру історії аграрної науки ННСГБ НААН. Захистила дисертацію на тему:  «Історія становлення та розвитку селекції пшениці озимої в Україні (кінець XIX – початок XXI ст.)» за спеціальністю 06.04.01 −  історія сільськогосподарських наук.

Радченко (Боденчук) Людмила Сергіївна

Випуск 2004 року. Кандидат історичних наук, викладач, голова циклової комісії гуманітарних і суспільних дисциплін Боярського коледжу екології та природних ресурсів Національного університету біоресурсів та природокористування. Захистила дисертацію на тему: «Академік І.І.Лукінов (1927-2004)- вчений, громадський діяч, організатор аграрно-економічної науки в Україні» за спеціальністю  07.00.07 − історія науки і техніки.

Дух Ольга Ігорівна

Випускник 2006 року. Кандидат біологічних наук, доцент Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Захистила дисертацію на тему: «Антиоксидантний стан і ліпідний склад тканин курей та ембріонів за корекції вітаміном А й каротиноїдами» за спеціальністю   03.00.04  − біохімія.

Кратко  (Федоринчик) Ольга Вікторівна

Випуск 2004 року. Кандидат історичних наук, старший викладач Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Захистила дисертацію на тему: «Науковий простір та професійна діяльність академіка О. П. Маркевича (1905-1999 рр.)»  за спеціальністю  07.00.07 − історія науки і техніки

Костюк Віталій Степанович

Випуск 2007 року. Кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри екології, природокористування та біології людини,  Житомирського державного університету імені Івана Франка. Захистив дисертацію на тему: «Генетична і морфологічна мінливість, видовий склад прісноводних раків Astacidae Latreille, 1802-1803 фауни України» за спеціальністю 03.00.08 − зоологiя.

Галах Віта Валеріївна

Випуск 2010 року. Кандидат історичних наук. Завідувач відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти. Захистила дисертацію на тему: «Науковий простір та професійна діяльність професора О. Г. Черняхівського в 1887-1939 рр.» за спеціальністю  07.00.07 − історія науки і техніки.

Євтушик Роман Володимирович

Випуск 2012 року. Кандидат історичних наук. Старший науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики  Центру історії аграрної науки ННСГБ НААН. Захистив дисертацію на тему: «Становлення та розвиток наукових досліджень з селекції однонасінних форм цукрових буряків на теренах України (30-ті роки XX - початок XXI століття)» за спеціальністю  07.00.07 − історія науки і техніки.

Скоропляс Ірина Олександрівна

Випуск 2008 рокуКандидат біологічних наук, завідувач відділу квітниково-декоративних рослин, Кременецького ботанічного саду. Захистила дисертацію на тему: «Рідкісні види роду Carlina L. флори України (географічне поширення, структура популяцій, охорона)» за спеціальністю  03.00.05 − ботаніка.

Гурська (Чернявська) Оксана  Вікторівна

Випуск 2005 року. Кандидат біологічних наук, старший викладач  кафедри біології, екології та  методики їх викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Захистила дисертацію на тему: «Алелопатичні та біохімічні особливості видів роду Pyrethrum Zinn.» за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин.

Самчук (Крутевич) Жанна Сергіївна

Випуск 2008 року. Кандидат сільськогосподарських наук. Захистила дисертацію на тему: «Демутація фітоценозів перелогів на дерново-карбонатних ґрунтах Малого Полісся» за спеціальністю 03.00.16  − екологія.

Тригуба  Олена Василівна

Випуск 2011 року. Кандидат сільськогосподарських наук. Захистила дисертацію на тему: «Функціонування симбіотичної системи люпин – Bradyrhizobium Sp. (Lupinus) за сумісного застосування ризобофіту та регуляторів росту рослин» за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин.

Михалюк Ілона Михайлівна
Випуск 2007 року. Кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Захистила дисертацію на тему : «Вища водна флора Північного Поділля» за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка.

Стрижак Наталія Іванівна
Випуск 2005 року. Кандидат педагогічних наук, викладач, голова циклової комісії лісогосподарських дисциплін  Кременецького лісотехнічного коледжу. Захистила дисертацію на тему: «Формування екологічної компетентності техніків лісового господарства у лісотехнічних коледжах» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Надрукувати