Робочі програми нормативних освітніх компонентів 2018-2022 н.р

Анатомія людини

Біологія індивідуального розвитку

Біотехнологія-та-генна-інженерія

Ботаніка

Виробнича (педагогічна) практика

Генетика з основами селекції

Гістологія з основами цитології

Еволюційне вчення

Екологія людини та соціоекологія

Загальна екологія

Зоологія

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова (німецька)

Інформаційні технології та засоби навчання

Історія освіти на Волині

Історія України

Історія української культури

Латинська мова

Методика навчання біології та основ здоровя

Методика позакласної та позашкільної біологічної освіти

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт

Навчально-педагогічна практика (пробні уроки)

Наукові дослідження в біології

НПП з ботаніки та зоології

Основи вищої математики

Основи здорового способу життя

Основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Педагогіка

Педагогічна практика в ЛОТ

Практика з виховної роботи

Психологія

Сільське-господарство-з-основами-грунтознавства

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізіологія людини

Фізіологія рослин з основами мікробіології та вірусології

Філософія

Хімія аналітична

Хімія біологічна

Хімія неорганічна

Хімія-органічна


Надрукувати