Силабуси вибіркових освітніх компонентів

І. Цикл загальної підготовки

Соціологія

Політологія

Історія світової культури

Історія філософської думки України

Етнологія України

Релігієзнавство

Етика та естетика

Вчені України

Міфологія

Генеалогія

Українознавство

Лінгвістика інтернет-ресурсів

Основи академічного письма

Основи журналістики

Педагогічна риторика

Практичний курс англійської мови

Практичний курс німецької мови

Розмовний курс англійської мови

Розмовний курс німецької мови

Розмовний курс польської мови

Країнознавство англомовних країн

Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

Технології дистанційного навчання

Хмарно-орієнтовані технології в освіті та науці

STEАM-освіта

Основи комп’ютерної графіки

Використання програмних засобів в професійній діяльності

Основи класичного масажу

Організація та проведення туристичних походів

Гра на музичному інструменті (фортепіано, баян, акордеон, бандура, гітара)

Історія мистецтва

Екологічний стиль життя

Здорове життя

Екологічна освіта та культура

Освіта для сталого розвитку

Фітодизайн

ІІ. Цикл професійної підготовки

Психологія агресії та суїцидальної поведінки

Психологія адитивної поведінки

Соціальна віктимологія

Основи коучингу

Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми

Психологія маніпулювання та впливу

Психологія масової комунікації та медіаосвіти

Перинатальна психологія  з основами материнства

Основи психогенетики

Геронтопсихологія

Психологія релігії

Основи конфліктології

Проєктивна психодіагностика

Психологія спорту

Екологічна психологія

Основи професійної психологічної експертизи

Психологія сексуальності

Основи психогігієни па психопрофілактики

Гендерна психологія

Основи саморегуляції та самовиховання

Психологія булінгу та віктимної поведінки

Психологія управління з основами організаційної психології

Психологія надзвичайних ситуацій

Психологія віртуального середовища та кібербезпеки

Основи арт-терапії

Основи гештальт-терапії

Основи психодрами

Психотерапія дітей та підлітків

Основи групової психотерапії

Позитивна психотерапія

Психологія мотивації та емоцій

Психологія криз та посттравматичних стресових розладів

Кризове психологічне консультування

Технологія раннього розвитку


Надрукувати