Робочі програми освітніх компонентів ОП Психологія

2018-2022

ОК1. Історія України

ОК2. Історія освіти на Волині

ОК3. Інформаційні технології та засоби навчання

ОК4. Обчислювальна математика

ОК5. Основи біології та генетики людини

ОК6. Іноземна мова (англійська)

ОК6. Іноземна мова (німецька)

ОК7. Фізіологія ВНД

ОК8. Математичні методи в психології

ОК9. Історія української культури

ОК10. Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК11. Філософія

ОК12. Зоопсихологія з основами порівняльної психології

ОК13. Загальна психологія

ОК14. Педагогіка

ОК15. Експериментальна психологія з практикумом

ОК16. Психофізіологія

ОК17. Диференційна психологія

ОК18. Історія психології

ОК19. Вікова психологія з практикумом

ОК20. Педагогічна психологія

ОК21. Соціальна психологія

ОК22. Основи психодіагностики

ОК23. Основи патопсихології

ОК24. Основи психологічного консультування

ОК25. Основи психологічного тренінгу

ОК26. Основи психологічної корекції з практикумом

ОК27. Психологія сімʼї з основами сімейного консультування

ОК28. Психологія праці з основами профорієнтації

ОК29. Основи психотерапії

ОК30. Психологія інклюзивної освіти

ОК31. Методика роботи практичного психолога

ОК32. Етнопсихологія

ОК33. Психологія релігії

ОК34. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт

ОК35. Пропедевтична практика

ОК36. Психодіагностична практика

ОК37. Психокорекційна практика

ОК38. Виробнича практика

ОК39. Методичні рекомендації до кваліфікаційної (бакалаврської) роботи

ОК40. Програма атестаційного екзамену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025

Робочі програми навчальних дисциплін

ОК 1    Сучасні інформаційні технології

ОК 2    Еволюція, анатомія та фізіологія НС

ОК 3    Теорія ймовірності та математичні методи в психології

ОК4    Іноземна мова (Англійська)

ОК4    Іноземна мова (Німецька)

ОК5    Історія України та української культури

ОК6    Основи  психіатрії

ОК7    Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК8    Філософія

ОК9    Вступ до спеціальності (з елементами пропедевтичної практики)

ОК10  Зоопсихологія з основами порівняльної психології

ОК11  Загальна психологія

ОК12  Історія психології

ОК13  Основи педагогіки

ОК14  Експериментальна психологія з практикумом

ОК15  Психофізіологія

ОК16  Основи наукових досліджень та академічна доброчесність

ОК17  Педагогічна психологія

ОК18  Соціальна психологія

ОК19  Психологія розвитку з практикумом

ОК20  Психологія особистості

ОК21  Диференційна психологія

ОК22  Основи психодіагностики

ОК23  Основи психологічного консультування

ОК24  Основи психологічної корекції з практикумом

ОК25  Основи психологічного тренінгу

ОК26  Основи патопсихології

ОК27  Психологічна служба в закладах освіти

ОК28  Психологія  сім’ї з основами сімейного консультування

ОК29  Психологія праці  з основами профорієнтації

ОК30  Психологія інклюзивної освіти

ОК31  Методика роботи практичного психолога

ОК32  Основи психологічної реабілітації

ОК33  Основи психотерапії

ОК34  Етнопсихологія

ОК35  Психолінгвістика

ОК36  Курсова робота (Загальна психологія/ Психологія розвитку з практикумом/ Соціальна психологія)

ОК37  Кваліфікаційна робота

ОК38  Пропедевтична практика

ОК39  Психодіагностична  практика

ОК40  Психокорекційна  практика

ОК41  Психоконсультативна практика

ОК42  Літня психолого-педагогічна практика

ОК43  Виробнича практика

ОК 44  Атестаційний екзамен

Joomla Plugins

Надрукувати