Науковий гурток "Всесвіт Психея - Universe Psyche"

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ВСЕСВІТ ПСИХЕЯ –  UNIVERSE PSYCHE»

Науковий гурток з психології «Всесвіт Психея - Universe Psyche» створений добровільним об'єднанням здобувачів вищої освіти, зацікавлених в поглибленому вивченні та обговоренні загальнотеоретичних і практичних питань в галузі із психології, зокрема, соціальної психології, психології особистості, психотерапії, психологічного тренінгу, консультування тощо.

Науковий гурток «Всесвіт Психея - Universe Psyche», який функціонує при ОП Психологія є структурною одиницею організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти КОГПА ім. Тараса Шевченка з психології. Участь студентської молоді  у науково-пошуковій діяльності є важливою складовою становлення майбутніх професіоналів.

Сайт наукового гуртка «Всесвіт Психея - Universe Psyche» є простором дослідницької активності всіх студентів, які цікавляться психологією як наукою.

 

 

Керівник гуртка – доцент, канд. пед. наук  Новак Тетяна Віталіївна

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Староста гуртка – здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня) Нецюк Софія

 

Метою діяльності наукового гуртка з психології «Всесвіт Психея - Universe Psyche» є виявлення та залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності, набуття ними навичок практичної і науково-дослідної роботи, розширення загального і професійного світогляду, поглиблене вивчення і обговорення загальнотеоретичних і практичних питань в галузі психології.

Всі члени наукового гуртка керуються принципами взаємоповаги, рівноправності, відповідальності, об’єктивного професіоналізму та академічної доброчесності.

 

Основними формами наукової роботи студентського наукового гуртка з психології «Всесвіт Психея - Universe Psyche» є:

- участь здобувачів вищої освіти в засіданнях гуртка шляхом підготовки доповідей та проведення дискусій з актуальних питань в галузі психології;

- розв’язання здобувачами вищої освіти наукових завдань під керівництвом викладачів академії;

- проведення відкритих зустрічей з фахівцями-практиками в галузі психології;

- проведення відкритих зустрічей з професійними психологами: тренерами, коучами, менторами, мотиваційними спікерами та іншими практичними працівниками;

- проведення психологічних трансформаційних ігор;

- розробка та проведення тренінгів;

- виконання завдань дослідницького характеру під час проходження різних видів практики;

- підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних питань відповідної галузі, виступи на наукових семінарах, конференціях;

- участь в міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових конкурсах, олімпіадах і т.д .;

- участь в конкурсах із написання студентських наукових робіт.

 

 

 

 

Графік роботи гуртка

«Всесвіт Психея - Universe Psyche»

на 2023-2024 навчальний рік

Дата проведення

Час проведення

Тема заняття

1.

05.09.23

16:00-17:00

Загальні збори. Затвердження графіка роботи та напрямів діяльності гуртка.

Ознайомлення з науковими заходами для здобувачів вищої освіти.

Формування банку ідей для дослідницької роботи членів гуртка впродовж року.

05.09.23

14:30-16:00

Тренінг «Знайомство» для студентів 1 курсів

2.

27.09.23

14.40-16.00

Тренінг адаптації студентів до умов навчання. «Діагностика адаптаційних проблем. Стратегія успішного навчання».

3.

04.10.23

14.40-16.00

Тренінг «Шлях до себе».

4.

15.09.23

16:00-17:00

Круглий стіл. «Психологія: коло прикладних досліджень»

5.

21.09.23

14.40-16.00

Тренінг «Групова взаємодія». «Світова практика локальних комітетів миру в реаліях війни в Україні».

6.

29.09.23

16:00-17:00

Лекторій «Цікава наука: як планувати наукове дослідження із задоволенням?»

7.

04.10.23

14.40-16.00

Тренінг поведінки: засвоєння норм студентського середовища. Стратегія успішного навчання.

8.

11.10.23

16.00-17:00

Семінар-лекторій. Особливості роботи над науковим звітом, статею за проведеним дослідженням.

Підготовка здобувачів вищої освіти для участі в наукових конференціях.

Розгляд наукових досліджень учасників гуртка, виконуваних за власною ініціативою або в межах курсових чи кваліфікаційних робіт.

9.

18.10.23

14.40-16.00

Тренінг  «Психологічна стійкість в умовах війни»

10.

25.10.23

16.00-17:00

Семінар-практикум «SWOT – аналіз діяльності практичного психолога ЗДО»

11.

01.11.23

14.40-16.00

Майстер-клас «Happy-art –  мистецтво щастя. Позитивна психотерапія».

12.

08.11. 23

16.00-17:00

Семінар-практикум «Психічне здоров’я дітей, попередження негативного впливу соціального середовища та соціальних мереж».

13.

22.11. 23

16.00-17:00

Онлайн-семінар «Інтернет-технології у вивченні психології»

14.

06.11. 23

14.40-16.00

Семінар-практикум «Пісочна терапія в роботі з дітьми та дорослими. Класичний та сучасний підходи».

15.

13.11.2023

14.40-16.00

Інформаційна зустріч на тему: «Робота практичного психолога з дітьми із особливостями розвитку емоційно-вольової сфери та поведінки».

16.

22.02.2024

14.40-16.00

Лекторій-практикум «Особливості корекційної роботи практичного психолога з гіперактивними дітьми».

17.

08.03.2024

14.40-16.00

Онлайн-семінар «Метафоричні асоціативні картки як ефективний психодіагностичний інструмент»

18.

22.03.2024

14.40-16.00

Корекційно-розвивальне заняття із залученням елементів соціально-психологічного тренінгу

на тему: «Досягнення психічної рівноваги, зниження емоційного напруження».

19.

12.04.2024

14.40-16.00

Онлайн-семінар «Психологічні механізми панічних нападів»

20.

19.04.2024

14.40-16.00

Засідання, приурочене до Міжнародного дня психолога.

Круглий стіл: «День науки – 2022».

Основні вимоги до публікацій у фахових виданнях із психології та виданнях наукометричних баз Web of Science, Scopus.

21.

25.05.2024

16.00-17:00

Аналіз можливостей упровадження результатів наукових досліджень із психології.

Особливості підготовки наукових проєктів із психології.

Обговорення проблематики наукових праць в співавторстві і під керівництвом наукового керівника.

Розгляд наукових досліджень учасників гуртка.

22.

22.06.2024

16.00-17:00

Загальні збори. Розгляд та затвердження звіту про діяльність гуртка.

 

 

СПИСОК ЧЛЕНІВ НАУКОВОГО ГУРТКА

«Всесвіт Психея - Universe Psyche»

  1. Нецюк Софія, староста гуртка, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
  2. Шупінська Яна, здобувач вищої освіти 3 курсу  ОП Психологія.
  3. Мацелік Оксана, здобувач вищої освіти 3 курсу  ОП Психологія.
  4. Берлізова Дарія, здобувач вищої освіти 3 курсу  ОП Психологія.
  5. Мазепа Софія, здобувач вищої освіти 3 курсу  ОП Психологія.
  6. Харитонюк Маргарита, здобувач вищої освіти 4 курсу  ОП Психологія.
  7. Гарко Максим, здобувач вищої освіти 4 курсу  ОП Психологія.

 

З метою удосконалення практичних навичок здобувачів вищої освіти, формуванню спеціальних компетентностей, удосконалення вмінь з обов’язкової освітньої компоненти «Основи психологічного тренінгу» у другій половині дня, відповідно до графіку роботи,  у 24 ауд. відбувається засідання Тренінгового клубу, під керівництвом доцента, Новак Тетяни Віталіївни.

Аудиторія обладнана багатофункціональними меблями для проведення тренінгів, роздатковим, ігровим матеріалом, наявний фліпчарт, метафоричні та асоціативні карти, канцелярський матеріал (папір, маркери, ручки, планшетки, клей ножиці).

Ціллю наших занять є створення такого психологічного клімату,  де здобувачі вищої освіти у захоплюючій для себе формі та під керівництвом досвідченого тренера можуть звільнитися від надмірної сором'язливості, невпевненості у собі, удосконалять вміння формулювати свою думку, підвищать самооцінку; отримають досвід проведення тренінгів.

 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

Надрукувати