Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти ОПП Початкова освіта Робочі програми навчальних дисциплін

Психологія (психологія загальна і вікова, психологія педагогічна, історія психології)

Етнопсихологія

Вступ до спеціальності (з елементами пропедевтичної практики)

Педагогіка (історія педагогіки, загальна педагогіка)

Педагогіка початкової освіти

Організація і управління у початковій освіті

Основи науково-педагогічних досліджень

Основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Дитяча література

Методика навчання освітної галузі Мови і літератури

Методика навчання іноземної мови (англійська)

Методика навчання іноземної мови (німецька)

Методика навчання освітньої галузі Математика

Методика навчання освітної галузі Природознавство

Методика навчання освітньої галузі Суспільствознавство

Методика навчання освітньої галузі Здоров'я і фізична культура

Методика освітньої галузі Технології

Методика навчання освітньої галузі Мистецтво

Основи культури і техніки мовлення

Курсова робота (педагогіка, психологія, методики навчання)

Навчальна (польова) практика

Навчально-педагогічна практика (пробні уроки у початковій школі)

Виробнича (педагогічна) практика

Підсумкова атестація

Пропедевтична практика

Навчально-педагогічна програма


Історія України

Історія української культури

Філософія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова (німецька)

Сучасна українска мова з практикумом

Інформаційні технології та засоби навчання

Основи інформатики з елементами програмування

Основи валеології, медичних знань та охорони здоров'я

Анатомія, фізіологія та шкільна гігієна

Математика

Основи природознавства

Історія освіти на Волині

Безпека життєдіяльності


 

Інноваційні технології навчання математики в початковій школі

Країнознавство англомовних країн (Силабус)

Культурно-дозвіллєва діяльність в літніх оздоровчих таборах

Організація дослідно-експериментальної діяльності дітей в природі

Основи компютерної графіки

Педагогіка сімейного виховання

Психологія булінгу та віктивної поведінки

Робота з дитячими та молодіжними організаціями

Технології STEM-освіти в процесі вивчення природничої галузі в НУШ

Технології раннього розвитку дитини

Академічна доброчесність

Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям.

Основи академічного письма

Основи літературної творчості

Основи психогієни та психопрофілактики

Особливості роботи з підручником в початковій школі

Професійна адаптація студента до роботи в початковій школі

 


Освітньо-професійна програма (Початкова освіта) 2020-2021 р.р.

Безпека життєдіяльності

Інформаційні технології з елементами програмування

Математика

Вікова фізіологія та шкільна гігієна

Навчальна польова практика

Основи валеології, медичних знань та основ здоров'я

Основи природознавства

Етнопсихологія

Організація і управління у початковій освіті

Методика навчання освітньої галузі Здоров'я і фізична культура

Основи культури і техніки мовлення

Навчально-педагогічна практика (пробні уроки у початковій школі)

Виробнича (педагогічна) практика

Вступ до спеціальності (з елементами пропедевтичної практики)

Методика навчання математичної освітньої галузі

Методика навчання освітньої галузі Природознавство

Методика навчання освітньої галузі Мови і літератури

Методика навчання освітньої галузі Суспільствознавство

Методика навчання природничої освітньої галузі

Основи науково-педагогічних досліджень

Педагогіка (історія педагогіки, загальна педагогіка)

Педагогіка початкової освіти

Підсумкова атестація

Пропедевтична практика

Вікова і педагогічна психологія

Психологія (історія психології, загальна психологія)Надрукувати