Робочі програми освітніх компонентів (Екологія)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Робочі програми освітніх компонентів (Екологія)

Управління та поводження з відходами

Навчальна практика із збереження біорізноманіття

Екологічна безпека

Грунтознавство

Урбоекологія

Топографія з основами картографії

Техноекологія

Основи наукових досліджень

Організація, управління та експертиза в природоохоронній діяльності

Організація контролю-якості води, грунту, повітря

Метеорологія і кліматологія

Загальна екологія та неоекологія

Економіка природокористування

Екологія людини

Гідрологія

Зоологія

Ботаніка

Навчальна загально екологічна практика

Геологія з основами геоморфології

Ландшафтна екологія

Моніторинг довкілля

Природоохоронне законодавство та екологічне право

Фізико-хімічні методи аналізу

Хімія з основами біогеохімії

Виробнича практика

Екотоксикологія

Навчальна ландшафтно екологічна практика

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Безпека життєдіяльності

Вища математика

Геоінформаційні системи

Заповідна справа

Іноземна мова (англійська)

Інформатика

Історія освіти на Волині

Історія України

Історія української культури

Моделювання та прогнозування стану довкілля

Українська мова

Фізика

Філософія

Методичні рекомендації до написання та вимоги до оформлення курсових робіт з екології

Іноземна мова (німецька)

Екологічна біохімія

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт


Дендрологія

Радіоекологія

Розробка екологічних проєктів

Екологія рослин та тварин

Екосистемологія

Туристичні ресурси України

Агроекологія

Біобезпека

Екологічна освіта та культура

Лісівництво та лісові ландшафти

Мікробіологія

Психологія та педагогіка

Управління якістю с/г продукції

Країнознавство англомовних країн

Практичний курс англійської мови

Технології дистанційного навчання

Соціальна екологія
Робочі програми освітніх компонентів 2020-2021 н.р.

Заповідна справа

Іноземна мова (англійська)

Історія України та української культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Грунтознавство

Екологічна біохімія

Екологія людини

Моніторинг довкілля

ГІС

Фізика

Безпека життєдіяльності

Вища математика

Інформатика та системологія

Зоологія з основами екології тварин

Вступ до спеціальності

Загально екологічної практики

Ландшафтно екологічної практики

Метеорологія і кліматологія

Навчальної практики на підприємствах та в установах

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Топографія з основами картографії

Екологічна безпека

Ботаніка з основами екології рослин

Загальна екологія та неоекологія

Техноекологія 31Е

Техноекологія 21Е

Геологiя з основами геоморфології

Ландшафтна екологія

Основи наукових досліджень

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з екології

Хімія з основами біогеохімії

Фізико-хімічні методи аналізу

Філософія


Академічна доброчесність

Основи літературної творчості

Екологічна освіта та культура

Історія та культура Польщі

Компенсаторний курс з англійської мови

Країнознавство англомовних країн

Біогеографія

Екологія рослин та тварин

Агроекологія

Біобезпека-ГМО

Дендрологія

Розробка-екологічний-проєктів

Технології дистанційного навчання


Надрукувати