Робочі програми освітніх компонентів Середня освіта (Інформатика)

Історія України та української культури

Іноземна мова (англійська)

Історія освіти на Волині

Безпека життєдіяльності 2 курс

Безпека життєдіяльності 4 курс

Психологія

Педагогіка

Технології виховної роботи

Основи науково-педагогічних досліджень

Вища математика

Математична логіка

Математична статистика

Фізика

Програмування

Інформатика та основи алгоритмізації

Шкільний курс інформатики

Вступ до спеціальності (з елементами пропедевтичної практики)

Чисельні методи

Методика навчання інформатики

Актуальні проблеми методики інформатики

Комп'ютерні технології тестування

Інформаційні технології 1 курс

Спецлабпрактикум з інформаційних технологій

Курсова робота з інформатики

Курсова робота з психології

Курсова робота з педагогіки

Обчислювальна практика

Пропедевтична практика

Навчально-педагогічна практика

Навчальна практика (комп'ютерна)

Виробнича (педагогічна) практика

Підсумкова атестація


Основи літературної творчості

Інформатика в початковій школі

Лінгвістика інтернет-ресурсів

Психологія особистості

Основи патопсихології та психотерапії

Психологічна діагностика та корекція

Психологічне консультування

Технолоргії дистанційного навчання

3 D моделювання

Використання програмних засобів у професійній діяльності

Психологія віртуального середовища та кібербезпека

Проектна діяльність в інформатиці 2 курс

Проектна діяльність в інформатиці 4 курс

Інформаційні  технології в професійній діяльності вчителя

Навчальні комп'ютерні програми в початковій школі

Вступ до електроніки


Надрукувати