Програми вступних випробувань 2023

0. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ) ЗА ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра (денна, заочна форма навчання)

1. ПРОГРАМА З ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДА З ФАХУ (АНГЛІЙСЬКА МОВА)) для вступників з інших спеціальностей рівень вищої освіти «магістр» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (Англійська мова та зарубіжна література)» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) спеціаліста, магістра

2. ПРОГРАМА З ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДА З ФАХУ (НІМЕЦЬКА МОВА)) для вступників з інших спеціальностей рівень вищої освіти «магістр» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (НІМЕЦЬКА МОВА ТА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА)» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) спеціаліста, магістра

3. ПРОГРАМА З ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  (АНГЛІЙСЬКА МОВА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) спеціаліста, магістра

4.ПРОГРАМА З ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (НІМЕЦЬКА МОВА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (НІМЕЦЬКА МОВА ТА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) спеціаліста, магістра

5. ПРОГРАМА з фахового вступного випробування (англійська мова) для вступників на базі молодшого спеціаліста за рівнем вищої освіти «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))  денної, заочної форм навчання

6. ПРОГРАМА з фахового вступного випробування (німецька мова) для вступників на базі молодшого спеціаліста за рівнем вищої освіти «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) денної, заочної форм навчання

7. ПРОГРАМА З ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (НІМЕЦЬКА МОВА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (НІМЕЦЬКА МОВА ТА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

8. ПРОГРАМА З ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (АНГЛІЙСЬКА МОВА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

9. ПРОГРАМА З ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКА) ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ для всіх спеціальностей
на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) спеціаліста, магістра

10. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ, ІСТОРІЯ МУЗИКИ ТА ХОРЕОГРАФІЯ» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Музичне мистецтво). Хореографія

11. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА, ІСТОРІЯ З МЕТОДИКАМИ НАВЧАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА, ІСТОРІЯ) ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра (денна, заочна форми навчання)

12. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКАМИ НАВЧАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра
(денна, заочна форми навчання)

13. ПРОГРАМА фахового іспиту для вступу на навчання за ступенем вищої освіти «магістр» денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта ОП Дошкільна освіта. Початкова освіта  

14. ПРОГРАМА фахового іспиту для вступу на навчання за ступенем вищої освіти «магістр» денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта ОП Дошкільна освіта. Практична психологія

15. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ (ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

16. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ГЕОГРАФІЇ З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини. Географія) на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (денна та заочна форми навчання)

 

 


 

Програма фахового вступного випробування з біології, здоров'я людини та географії з методикою навчання. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Програма співбесіди з біології для вступників на базі молодшого спеціаліста

Програма співбесіди з біології для вступників на базі повної загальної середньої освіти

Програма фахового іспиту Дошкільна освіта; Дошкільна освіта. Початкова освіта  Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Програма фахового іспиту Дошкільна освіта; Дошкільна освіта. Практична психологія  Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Програма фахового іспиту Теорія та методика фізичного виховання. Фізична культура. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Програма співбесіди з математики  для вступників на базі молодшого спеціаліста

Програма співбесіди з математики  для вступників на базі повної загальної середньої освіти

Програма фахового іспиту "Музичне мистецтво з методикою навчання, історія музики та хореографія". Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Програма фахового вступного випробування Трудове навчання та технології; Трудове навчання та технології. Інформатика. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Програма фахового вступного випробування Українська мова і література, історія з методиками навчання. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Програма фахового вступного випробування Українська мова і література, зарубіжна література з методиками навчання. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Програма співбесіди з української мови для вступників на базі молодшого спеціаліста

Програма співбесіди з української мови для вступників на базі повної загальної середньої освіти


Надрукувати