Презентації вибіркових дисциплін (Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

І. Цикл загальної підготовки

 

 

 1. Академічна доброчесність
 2. Соціологія
 3. Міфологія
 4. Логіка
 5. Історія світової культури
 6. Етика та естетика
 7. Релігієзнавство
 8. Основи літературної творчості
 9. Лінгвістика інтернет-ресурсів
 10. Практичний курс англійської мови
 11. Практична граматика польської мови
 12. Практичний курс німецької мови
 13. Розмовний курс англійської мови А1
 14. Розмовний курс польської мови
 15. Розмовний курс німецької мови
 16. Практична граматика німецької мови
 17. Практичний курс польської мови
 18. Країнознавство німецькомовних країн
 19. Практична граматика англійської мови
 20. Компенсаторний курс англійської мови для підготовки до ЄВІ
 21. Компенсаторний курс німецької мови для підготовки до ЄВІ
 22. Робота з дитячими та молодіжними організаціями
 23. Країнознавство англомовних країн
 24. Технології раннього розвитку дитини
 25. Інформаційні технології в професійній діяльності вчителя
 26. Філософія туризму
 27. Основи класичного масажу
 28. Проєктна організація навчального процесу з використанням інформаційних технологій
 29. Методи швидкого запам’ятовування чисел та виконання дій
 30. Вплив комп’ютерних ігор на розвиток логічного мислення
 31. Медіа грамотність для освітян
 32. Основи комп’ютерної графіки
 33. Хмарно-орієнтовані технології в освіті та науці
 34. Технології дистанційного навчання
 35. Лікарські рослини
 36. Здорове життя
 37. Екологічний стиль життя
 38. Фітодизайн
 39. Українознавство
 40. Педагогічна риторика
 41. Практикум із сучасної української мови
 42. Основи академічного письма
 43. Основи журналістики
 44. Політологія
 45. Етнологія України
 46. Історія та культура Польщі

 

 

 

ІІ. Цикл професійної підготовки

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта  (Мова і література (англійська))

Освітньо-професійна програма Середня освіта  (Мова і література (англійська)) (2020-2021)

Освітньо-професійна програма Середня освіта  (Мова і література (англійська)) (2019-2020)

Освітньо-професійна програма Середня освіта  (Мова і література (англійська)) (2018-2019)

Освітньо-професійна програма Середня освіта  (Мова і література (англійська)) (2017-2018)


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька))

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька)) (2020-2021)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька)) (2019-2020)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька)) (2018-2019)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька)) (2017-2018)


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова та література)


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (польська))


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія)


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та технології)


Освітньо-професійна програма Професійна підготовка (Деревообробка)


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Інформатика)


Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта


Освітньо-професійна програма Початкова освіта


Освітньо-професійна програма Соціальна робота


Освітньо-професійна програма Психологія


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво)


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Образотворче мистецтво)


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура)


Освітньо-професійна програма Середня освіта  (Біологія)


Освітньо-професійна програма Середня освіта  (Біологія та здоров’я людини)


Освітньо-професійна програма Екологія


Надрукувати