Презентації вибіркових дисциплін (Другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Цифрові-інструменти-для-організації-навчання-біології-основ-здоровя-та-географії

Інноваційні-технології-навчання-біології-основ-здоровя-та-географії

Небезпечні природні явища

Актуальні проблеми вищої нервової діяльності та психофізіології

Антропогенне ландшафтознавство

Географія української діаспори

Географія материків і океанів

Географія світового господарства

Загальне землезнавство з основами картографії

Методика розвязування біологічних задач

Моделі клімату

Моніторинг довкілля

Біологічна екологія

Біологічна та соціальна адаптивність людини

Географія України

Грунтознавство з основами географії грунтів

Заповідна справа

Медична географія

Основи харчування

Біологічна номенклатура

Екологічна фізіологія та біохімія

Екологія та життєдіяльність людини

Освіта для сталого розвитку

Психологія криз та ПТСР

Валеологічні основи фізичного здоров'я

Еволюційне вчення екологічна антропологія

Еволюційне вчення еволюція органічного світу

Біобезпека ГМО

Психологія буллінгу та віктимної поведінки

Живлення, ріст, розвиток та продуктивність рослин

Екотоксикологія

Методи функціональної діагностики організму людини

Екосистемологія

Хмарно-орієнтовані технології в освіті та науці

Технології дистанційного навчання

Актуальні проблеми використання інформаційних технологій в професійній діяльності

Чисельні методи

Охорона праці в галузі

Здоров'язберігаючі технології в закладах загальної середньої освіти

Позакласна робота з біології та основ здоров'я

Заповідна справа

Фітоценологія

Біосистемологія

Риторика

Основи академічного письма

Joomla Plugins

Надрукувати