Робочі програми освітніх компонентів

Освітньо-професійні програми:

Середня освіта (Історія) 2017-2021

Середня освіта (Історія) 2018-2022

Середня освіта (Історія) 2019-2023

Середня освіта (Історія) 2020-2024

Середня освіта (Історія) 2021-2025


Історія освіти на Волині

Філософія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова (німецька)

Інформаційні технології та засоби навчання

Вступ до спеціальності (з елементами пропедевтичної практики)

Педагогіка

Психологія

Технології виховної роботи

Основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Основи науково-педагогічних досліджень

Археологія

Історія України

Історія України

Історія стародавнього світу

Історія середніх віків

Нова історія

Новітня історія

Теорія і методика навчання історії

Методика організації науково-пошук. роботи школярів

Навчальна археологічна практика

Практика з виховної роботи

Наскрізна навчальна робоча програма практики

Курсова робота з педагогіки

Курсова робота

Курсова робота з психології

Підготовка кваліфікаційної (бакалаврської) роботи


 

Робочі програми вибіркових навчальних дисциплін/ Силабуси вибіркових дисциплін

Генеалогія

Джерелознавство історії України

Етнологія

Екскурсознавство

Історична географія

Етика і естетика

Історичне краєзнавство

Міфологія

Релігієзнавство

Політична історія

Педагогічна риторика

Історія радянського суспільства

Розмовний курс англійської мови

Туристичне краєзнавство

Силабуси:

Історія науки

Історія мистецтва

Історія радянського суспільства

Просопографія

Політологія

Історія історичної науки

Історія радянського суспільства

Національні меншини України між двома світовими війнами (1918-1939 рр.)

Проблеми суспільних трансформацій у країнах Центральної і Східної Європи

Країнознавство англомовних країн


Надрукувати