Результати опитування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Початкова освіта

Дошкільна освіта

Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Мова і література (німецька))

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Сeредня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Інформатика)


Надрукувати