Результати опитування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми Середня освіта (Фізична культура) щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 


Надрукувати