Робочі програми освітніх компонентів Середня освіта (Українська мова і література)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Робочі програми освітніх компонентів за 2016-2020 р.р.

Анатомія, вікова фізіологі та шкільна гігієна

Безпека життєдіяльності

Вступ до мовознавства

Діалектологічна практика

Дитяча література

Загальне мовознавство

Зарубіжна література

Іноземна мова (англійська)

Інформаційні технології у засобах навчання

Історія освіти

Історична граматика української мови

Історія України

Історія української культури

Історія української літературної мови

Культура мовлення та виразне читання

Курсова робота

Латинська мова

Лінгвістичний аналіз тексу

Методика навчання української мови

Методика навчання української літератури

Педагогіка

Переддипломна педагогічна практика

Пробні уроки в школі

Психологія

Старослов'янська мова

Стилістика

Сучасна українська мова

Українська діалектологія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Українська література

Філософія

Фольклор

Фольклорна практика


Надрукувати