Програми співбесід 2023

СПІВБЕСІДИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для вступників на базі повної загальної середньої освіти  (які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступне випробування у формі співбесідидля вступу на навчання за рівнем вищої освіти «бакалавр» галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія спеціалізаціії 035.41 германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська денної, заочної форм навчання

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для вступників на базі повної загальної середньої освіти (які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступне випробування у формі співбесіди) для вступу на навчання за рівнем вищої освіти «бакалавр» галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія спеціалізаціії 035.41 германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська денної, заочної форм навчання

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для вступників на базі повної загальної середньої освіти  (які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступне випробування у формі співбесіди для вступу на навчання за рівнем вищої освіти «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ для вступників на базі повної загальної середньої освіти  (які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступне випробування у формі співбесіди)  для вступу на навчання за рівнем вищої освіти «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) денної, заочної форм навчання

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ля в ступників на базі повної загальної середньої освіти  (які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсн му відборі проходять вступне випробування у формі співбесіди  для вступу на навчання за рівнем вищої освіти «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) денної, заочної форм навчання

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ для вступників на базі молодшого спеціаліста  (які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступне випробування у формі співбесіди)   для вступу на навчання за рівнем вищої освіти «бакалавр»

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ для вступників на базі молодшого спеціаліста  (які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступне випробування у формі співбесіди  для вступу на навчання за рівнем вищої освіти «бакалавр»

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ з української мови (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди) (денна, заочна форми)

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ з української мови (для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодого спеціаліста) у формі співбесіди (денна, заочна форми) 

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ з математики (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди) (денна, заочна форми)

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ з математики (для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди) (денна, заочна форми)

ПРОГРАМА  СПІВБЕСІДИ З БІОЛОГІЇ (для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі  в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди) (денна, заочна форми)

ПРОГРАМА  СПІВБЕСІДИ З БІОЛОГІЇ (для вступників на базі молодшого спеціаліста, які відповідно до спеціальних умов участі  в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди) (денна, заочна форми)

Програма співбесіди з історії України (для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)  у формі співбесіди (денна, заочна форма)

Програма співбесіди з історії України (для вступників на основі повної загальної середньої освіти,  які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди) (денна, заочна форма)


Надрукувати