Другий (магістерський) рівень вищої освіти, ОПП Середня освіта (Українська мова і література. Історія)

Робочі програми освітніх компонентів

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)

Актуальні проблеми історії України

Аналіз та інтерпретація художніх текстів.

Виробнича (педагогічна) практика

Комп'ютерні інформаційні технології в освіті та науці

Методика навчання філологічних дисциплін в ЗЗСО

Методичні рекомендації підсумкова атестація 

Методологія науково-педагогічних досліджень

Методологія сучасної лінгвістики

Сучасні освітні технології в ЗЗСО

Сучасний український літературний процес

Технології навчання історії

Українська наукова мова

Філософія та методологія науки


Силабуси вибіркових освітніх компонентів

Актуальні питання жанро-родової організації ліричного твору

Актуальні питання української ономастики

Комунікативна лінгвістика

Краєзнавчі студії

 


Надрукувати