Інформація для здобувачів ученого звання професора та доцента

ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ УЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА ТА ДОЦЕНТA


Для подання на вчену раду Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка потрібно підготувати перелік документів:
1. Коротку інформацію про здобувача.
2. Витяг із протоколу засідання кафедри з обговоренням відкритого заняття, звітом про науково-педагогічну діяльність на посаді доцента (професора) та рекомендацією щодо присвоєння здобувачеві відповідного вченого звання.
3. Список наукових і навчально-методичних праць: роботи, опубліковані до захисту дисертації; роботи, опубліковані після захисту дисертації ( з виділенням фахових видань, що входять до переліку, затвердженого МОН України).
4. Витяг (або ксерокопію) з трудової книжки з інформацією про стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти, завірений відділом кадрів (у разі необхідності подаються також довідки про роботу за сумісництвом).
* Зразки документів знаходяться у вченого секретаря академії Поляк Ірини Павлівни.
* Документи подаються вченому секретареві не пізніше, ніж за 7 (сім) днів до засідання вченої ради.
Для подання в МОН України потрібно підготувати картонну папку-швидкозшивач із такими документами:
1. Титульна сторінка атестаційної справи (за формою).
2. Опис документів (за формою).
3. Ксерокопія першої сторінки паспорта.
4. Супровідний лист (за формою).
5. Довідка про присвоєння здобувачеві вченого звання (за формою).
6. Список наукових і навчально-методичних праць (за формою), а також інші документи, визначені Порядком присвоєння вчених звань (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. №656).
7. Витяг із трудової книжки з інформацією про стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти, завірений у відділі кадрів (у разі необхідності подаються також довідки про роботу за сумісництвом).
8. Копія диплома кандидата наук (атестата доцента, диплома доктора наук – для професора).
9. Реєстраційно-облікова картка (за формою).
* Зразки документів знаходяться у вченого секретаря академії Поляк Ірини Павлівни.
* Документи, надруковані 14 шрифтом з міжрядковим інтервалом – 1, подаються секретареві вченої ради (у двох примірниках, а також електронний варіант) не пізніше, ніж через10 (десять) робочих днів після засідання вченої ради.
Постанова Кабміну України про присвоєння вченого звання професора та доцента, форма атестаційної справи для присвоєння вченого звання доцента і професора, зразок оформлення атестаційної справи (для присвоєння вченого звання доцента, професора) на сайті МОН України.


Надрукувати