Склад вченої ради

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

 

1. Ломакович А. М. – ректор академії, кандидат фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України
2. Курач М. С. – проректор із стратегічного планування та наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор (голова вченої ради)
3. Довгань О. М. – професор кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат біологічних наук, професор (заступник голови вченої ради).
4. Поляк І. П. – старший викладач кафедри української мови і літератури та методик їх навчання, кандидат філологічних наук (вчений секретар)
5. Боднар М. Б. – проректор з навчально-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доцент.
6. Сиротюк М. В. – проректор з виховної роботи та міжнародного співробітництва, кандидат педагогічних наук, доцент.
7. Соляник А. А. – проректор із питань збереження та реконструкції архітектурного комплексу Академії, господарської роботи.
8. Врочинська Л. І. – декан факультету дошкільної і початкової освіти, історії та мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент.
9. Бережанський О. О. – декан факультету фізичного виховання, біології та психології, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
10. Омельчук О. В. – декан гуманітарно-технологічного факультету, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.
11. Стрельчук Ю. І. – зав. бібліотеки.
12. Дроздовська М. М. – головний бухгалтер.
13. Трифонюк В. М. – голова первинної профспілкової організації працівників навчального закладу.
14. Фасолько Т. С. – зав. кафедрою педагогіки, дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
15. Бенера В. Є. – професор кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.
16. Безносюк О. О. – професор кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, професор.
17. Ратинська І. В. – зав. кафедрою мистецьких дисциплін та методик їх навчання, кандидат педагогічних наук, доцент.
18. Дем’янчук О. Н. – професор кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання, доктор педагогічних наук, професор.
19. Райчук В. М. – старший викладач кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання.
20. Скакальська І. Б. – зав. кафедрою історії та методики навчання, доктор історичних наук, професор.
21. Божик М. В. – зав. кафедрою теоретико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент
22. Голуб В. А. – зав. кафедрою теорії та методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
23. Цицюра Н. І. – доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання, кандидат біологічних наук, доцент.
24. Назарець В. М. – зав. кафедрою української мови і літератури та методик їх навчання, доктор філологічних наук, доцент.
25. Василюк В. М. – професор кафедри біології, екології та методик їх навчання, доктор медичних наук, професор.
26. Ільєнко М. М. – професор кафедри біології, екології та методик їх навчання, доктор біологічних наук, професор.
27. Дух О. І. – доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання, кандидат біологічних наук, доцент.
28. Новак Т.В. – зав. кафедрою психології і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.
29. Кучер В. В. – зав. кафедрою іноземних мов і методик їх навчання, кандидат філологічних наук, доцент.
30. Чик Д. Ч. – професор кафедри іноземних мов і методик їх навчання, доктор філологічних наук, професор.
31. Дубровський Р. О. – в. о. директора Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент.
32. Цісарук І. В. – зав. кафедрою теорії і методики трудового навчання та технологій, кандидат педагогічних наук, доцент.
33. Бабій Н. В. – зав. кафедрою інформаційних технологій та методики навчання інформатики, кандидат технічних наук, доцент.
34. Колісецький С. М. – начальник організаційно-виховного відділу.
35. Притула В. О. – в. о. голови первинної профспілкової організації студентів.
36. Бєбнєва Є. Р. – студентський ректор.
37. Лясківська Н. А. – голова студентського наукового товариства.
38. Гіджак С. В. – здобувачка вищої освіти.

Надрукувати