Нормативна база відділу (Документи)

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про освіту»

Положення про організацію освітнього процесу в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про  процедуру розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних  програм    у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії  ім.  Тараса Шевченка

Положення про розробку навчальних і робочих планів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про силабус освітнього компоненту Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про моніторинг і контроль якості освіти у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка
Положення про організацію контролю якості навчання у Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-трансферній накопичувальній системі організації освітнього процесу в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про апеляцію результатів контролю знань здобувачів вищої освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Положення про заочну форму навчання здобувачів вищої освіти в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок створення, організацію та роботу Екзаменаційної комісії у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про організацію самостійної роботи студентів у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про призначення та виплати стипендії студентам у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Порядок замовлення, підготовки, виготовлення, видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка та Кременецькому педагогічному коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Порядок підготовки, виготовлення та видачі академічних довідок у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок визнання в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу на період карантину в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)


Надрукувати