Семегин Тетяна Станіславівна

semehyn 

 

 

               Семегин Тетяна Станіславівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

 

Контактна інформація:
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Профіль у Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012149804966
Профіль в Google academy: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YpIT6NsAAAAJ&hl=uk


У 2006 р. закінчила магістратуру в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 0305 – філологія.
У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на тему «Динаміка семантичної структури бінарних концептів ПРЕКРАСНИЙ/ПОТВОРНИЙ в англійській та українській мовах».


Навчальні дисципліни: практичний курс англійської мови, практична граматика англійської мови, вступ до мовознавства, порівняльна типологія англійської та української мов, основи когнітивної лінгвістики.


Наукові інтереси: порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, дискурсологія, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, концептологія.


Професійний досвід: з 2005 року по даний час.
Автор понад 20-ти наукових та навчально-методичних праць, у тому числі навчальнометодичного посібника для семінарських занять із Вступу до мовознавства (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) (2017). Координатор науково-дослідної лабораторія «Сучасні тенденції у лінгводидактиці та дослідженні дискурсу». Головний редактор наукового часопису Verba magistri (лат. Слово вчителя), кафедрального збірника студентських наукових праць.


Професійні нагороди: грамота Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації (2012).


Підвищення кваліфікації: Сертифікований учасник он-лайн курсів з підвищення кваліфікації (курс «Exploring the world of English language teaching» на міжнародній освітній онлайн платформі «Future Learn»; «English for Media Literacy» на освітній он-лайн платформі «Prometheus»; тренінг «Цифрова грамотність освітян»» на он-лайн платформі «4 People»;  «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» на он-лайн платформі «Prometheus»; серія тренінгів на міжнародних освітніх он-лайн платформах «Dinternal Education» та MM Publications (2019-2021 р.).

 


Вибрані праці:
1. Динаміка семантичної структури бінарних концептів ПРЕКРАСНИЙ/ПОТВОРНИЙ в англійській та українській мовах: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2011. 20 с.
2. Бінарний принцип категоризації дійсності // Семантика мови і тексту : матеріали XI Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 2012 р.). Івано-Франківськ, 2012. С. 551-552.
3. Когнітивна лінгвістика : історія становлення і сьогодення // Наукові записки : зб. наук. праць. Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. Серія “Філологічна”. Вип. 23. С. 154-155.
4. Меліоративна естетична оцінка людини крізь призму сленгу // Наукові записки : зб. наук. праць. Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. Серія “Філологічна”. Вип. 35. С. 317-319.
5. Історія порівняльного вивчення устрою різних мов // Кременецькі компаративні студії : зб. наук. праць. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2013. Вип. 3. 2013. С. 251-256.
6. Вступ до мовознавства (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) : навчально-методичний посібник для семінарських занять / автор-упорядник : Т. С. Семегин. Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2017. 140 с.
7. Шляхи формування професійної лінгвістичної компетенції студентів філологічних спеціальностей при вивченні курсу Вступ до мовознавства // Наукові записки. Серія “Філологічна”. Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2018. C. 114-117.
8. Cross-cultural semantic shifts in the conceptual domain of positive aesthetic evaluation in English and Ukrainian // Кременецькі компаративні студії : зб. наук. праць. Хмельницький : ФОП А.А. Цюпак. Вип. 9. 2019. С. 237-253


Надрукувати