Глотов Олександр Леонідович

glotov 

 

Глотов Олександр Леонідович (10 листопада 1953, Норильськ, Красноярського краю, СРСР) — український літературознавець, журналіст. Член Національної спілки журналістів України (з 1992 року). Доктор філологічних наук, професор

 

Середню школу закінчив у місті Червоноград Львівської області. Працював на шахті «4-та Великомостівська» комбінату «Укрзахідвугілля» Львівсько-Волинського вугільного басейну, служив в Радянській Армії.

1979 року з відзнакою закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Філолог. Викладач російської мови та літератури». До 1981 року працював вчителем у СШ № 1 міста Сокаль Львівської області, після чого перейшов на посаду асистента кафедри російської літератури Львівського університету. 1985 року закінчив аспірантуру й за розподілом перейшов на посаду асистента кафедри російської літератури Тернопільського державного педагогічного інституту імені Ярослава Галана.

1994 року закінчив післядипломне відділення гуманітарного факультету Вищої педагогічної школи імені Тадеуша Котарбінського в місті Зелена Гура (Польща) за спеціальністю «польська філологія». 2015 року у Національному університеті «Острозька академія» здобув ступінь магістра за спеціальністю «журналістика».

Працював також у Тернопільській академії народного господарства, у Тернопільському інституті соціальних та інформаційних технологій, у Тернопільському експериментальному інституті педагогічної освіти, у Білоцерківському національному аграрному університеті, у Академії сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного, від 2012 — у Національному університеті «Острозька академія».

1988 року в Одеському державному університеті імені І. І. Мечникова за спеціальністю 10.01.02 «радянська багатонаціональна література» захистив кандидатську дисертацію «Вираження авторської самосвідомості у сучасній російській радянській поезії» (науковий керівник — професор Львівського університету Іван Прокопович Вишневський[1]). У цьому дослідженні до вітчизняної науки про літературу впроваджено поняття «авторська самосвідомість» у літературному контексті, а саме: виявлення того, як автор літературних творів усвідомлює себе та свою творчість у власне творах літератури, перш за все — поетичних. 1992 року здобув наукове звання доцента.

У1997 році в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії наук України за спеціальністю 10.01.02 — «російська література» захистив докторську дисертацію «Російська література ХХ століття у контексті культової свідомості» на основі монографії «Иже еси в Марксе». У дослідженні стверджується концепція світоглядної та естетичної вторинності літератури «соціалістичного реалізму» щодо ідеології та текстів християнського канону. У 2002 році одержав наукове звання професора. Є багаторічним членом редакційної колегії міжнародного наукового альманаху «Studia methodologica», брав участь у роботі наукових видань «Slavica Tarnopolensia», «Русский язык и литература в учебных заведениях», «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство», «The Peculiarity of Man», «Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 8. Литературоведение. Журналистика». Нагороджений неурядовою нагородою — знаком «За розбудову освіти». Наукові та публіцистичні публікації

Автор наукових та науково-популярних статей у виданнях СРСР, України, Росії, Польщі, Білорусі, Ізраїлю, в електронних виданнях, зокрема, у журналах «Русский переплет» та «Лебедь».

 

Монографії та посібники

 Иже еси в Марксе. Русская литература ХХ века в контексте культового сознания. — Зелена Гура, 1995. — 148 с.;

 Еко Умберто. Як написати дипломну роботу. Гуманітарні науки — Тернопіль: «Мандрівець», 2007. — 224 с. (редакція перекладу, вступна стаття);

 Круг чтения: век двадцатый. Биобиблиографический справочник по истории русской литературы ХХ века послереволюционного периода. — Тернополь: «Навчальна книга Богдан», 2011—160 с.;

 Християнська мораль та військовий обов'язок: Навчальний посібник. — Львів: АСВ, 2012. — 112 с. (у співавторстві);

 Класика світової літератури: російська література: англійською мовою: нариси: навчальний посібник. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. — 152 с. (у співавторстві);

 Две эпохи: монография — Острог, 2015. — 376 с.;

 Филологические очерки. — Острог, 2015 . — 316 с..

Критика і публіцистика Друкується у періодиці як літературний критик та публіцист.

 Чехов и Моэм в зеркале постмодернизма. — 22 (журнал), Тель-Авив, № 135;

 Я хочу рассказать вам…о поэте. — Зеркало недели, 30 мая 1997 года;

 Микола Островський чи князь Острозький? Про роль історичних постатей у формуванні зародків державного мислення. — День, 14 листопада 2014 року.

Інформація в довідникових виданнях

 Ткачов С., Ханас В. 250 імен на карті Тернопілля: Краєзнавчо-біографічний покажчик. — Т., 1996.

 Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль: 2004, т.1. — С.365.  Енциклопедія сучасної України. — К., 2006, т.6.

 Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.1: АК.. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — С.350-351.


Надрукувати