МУЗЕЙ У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Науково-педагогічні працівники кафедри історії та методики її навчання у співпраці зі своїми колегами з кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка і науковими співробітниками Кременецького краєзнавчого музею провели науково-методичний семінар «Музей як засіб формування громадянської компетентності у здобувачів освіти в Україні». До роботи семінару, який проходив на платформі Zoom в офлайн і онлайн режимах, долучилися фахівці Рівненського обласного краєзнавчого музею, науковці Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, Дубенського державного історико-культурного заповідника Рівненської області, науково-педагогічні працівники та студенти нашої Академії, Волинського національного університету ім. Лесі Українки, Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Кременецького медичного коледжу ім. Арсена Річинського.

З вітальними словами до учасників науково-методичного семінару «Музей як засіб формування громадянської компетентності у здобувачів освіти в Україні» звернулися проректор зі стратегічного планування і наукової роботи Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім.. Тараса Шевченка, професор Микола Курач і директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук.

Модератором першого засідання науково-методичного семінару виступила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти нашої Академії Любов Кравець. Вона ж і розпочала роботу семінару доповіддю про «Педагогічне партнерство закладів освіти і музею у формуванні громадянських компетентностей сучасної молоді». Продовжив розмову фахівців директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига, який охарактеризував «Рівненський обласний краєзнавчий музей як осередок науково-освітньої роботи». Про «Історичні реконструкції музейних установ і їх роль у патріотичному вихованні молоді» говорила доктор історичних наук, професор Волинського національного університету імені Лесі Українки Оксана Каліщук. Директор Кременецького медичного фахового коледжу ім. Арсена Річинського Петро Мазур тематикою свого виступу обрав «Роль музею історії медичного фахового коледжу у формуванні громадянської і професійної компетентності студентів». Співзвучною за педагогічною спрямованістю змісту стала доповідь доктора історичних наук, завідувачки кафедри історії та методики її навчання Академії, професора Ірини Скакальської, яка акцентувала на ролі «Музейної педагогіки в системі історичної пам’яті». У такому ж контексті виступав директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук, який висвітлював процес «Формування громадянської компетентності здобувачів освіти за допомогою передових технологій у реалізації освітніх ініціатив у Кременецькому краєзнавчому музеї».

Цілком обґрунтовано та закономірно, що учасники науково-методичного семінару у своїх виступах основний акцент змістили на проблеми, особливості та ефективність освітньо-виховної роботи музейних і заповідних інституцій та установ. Зокрема, у матеріалі директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василя Ільчишина було передбачено аналіз «Співпраці Кременецько-Почаївського ДІАЗу з освітніми закладами м. Кременеця», кандидат історичних наук, науковець кафедри історії та методики її навчання нашої Академії Галина Сеньківська розкрила «Теоретико-методологічні засади проведення екскурсій у музеях закладів вищої освіти (на прикладі музею історії освіти Академії)», а її колега по кафедрі, кандидат філософських наук, доцент Олена Мороз говорила про «Музей як соціокультурний та освітній простір». «Люди на першому місці, або До питання про музейну антропологію» – такою була тематика виступу доктора історичних наук, професора кафедри історії та методики її навчання Генріха Стронського.

Наш кременецький краєзнавець, активний і постійний учасник регіональних і локальних зібрань фахівців і аматорів історико-краєзнавчих пошуків Василь Олійник запропонував науково-інформаційне повідомлення «Оксана Лятуринська у світлі нових досліджень». «Роль князів Острозьких у культурно-національному житті: освітній аспект» – такий же регіональний акцент мала тема виступу Юлії Мацюк – наукового співробітника відділу історії Дубенського державного історико-культурного заповідника (Рівненщина).

Про свої науково-тематичні дослідження доповідали і представники студентської науки. Зокрема, студентка Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Софія Сапсьонова розповіла про «Формування громадської компетентності здобувачів освіти за допомогою екскурсійної діяльності в геологічному музеї Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка». Її науковими пошуками керував доктор педагогічних наук, професор цього університету Петро Рибалка. Тему «Організація шкільного музею» висвітлила студентка спеціальності «Історія» нашої Академії Ольга Венжинович. Свою роботу вона готувала під науковим керівництвом доктора історичних наук, професора Ірини Скакальської.

Перше засідання науково-методичного семінару ««Музей як засіб формування громадянської компетентності у здобувачів освіти в Україні» завершилося тренінгом «Медіаграмотність та громадянська освіта», який підготувала і провела кандидат політичних наук, професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Світлана Бульбенюк.

Функції модератора другого засідання науково-методичного семінару виконувала старший науковий співробітник Кременецького краєзнавчого музею Тетяна Тернова. Вона ж і запропонувала учасникам засідання методичне повідомлення «Тематичні уроки для здобувачів освіти на прикладах експозиційного залу «Перебування Т.Шевченка на Кременеччині» Кременецького краєзнавчого музею». На цьому етапі роботи семінару особливу активність виявили студенти третього курсу спеціальності «Історія» нашої Академії. Так, Олексій Мороз, під науковим керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Любові Кравець підготував науково-методичне повідомлення «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді – важлива складова діяльності сучасного музею». Його колега Анастасія Поліщук оприлюднила дослідження «Матеріалізація історичної пам’яті: вивчення пам’яток ХVІІ–ХVІІІ ст. міста Кременеця». Ще одна їх однокурсниця Софія Діхтярук розкрила тему «Фрагменти життя особистості Романа Бжеського як об’єкт наукових досліджень у музейному просторі». Про музейний простір говорила і магістрантка цієї ж спеціальності Надія Мороз: змістова спрямованість її виступу – «Тематичні зони музейного простору в контексті організації різних видів діяльності з відвідувачами: роль візуалізації та мультимедійних засобів». Наукове керівництво авторськими пошуками  молодих дослідників здійснювала доктор історичних наук, професор Ірина Скакальська.

museum


Надрукувати