2021-2022 Результати опитування щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

Освітньо-професійна програма Психологія

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (польська))

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія)
Освітньо-професійна програма Екологія
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література)
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Інформатика)
Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта
Освітньо-професійна програма Початкова освіта
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька))
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська))
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура)
Освітньо-професійна програма Психологія


Надрукувати