Робочі програми освітніх компонентів Дошкільна освіта

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Робочі програми освітніх компонентів за 2016-2020 р.р.

Історія України

Історія української культури

Філософія

Українська мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова (німецька)

Основи дефектології і логопедії

Історія освіти на Волині

Анатомія та фізіологія

Безпека життєдіяльності

Дитяча література

Етнопсихологія

Художня праця і дизайн

Інформаційні технології та засоби навчання

Комп'ютерні технології в роботі з дітьми

Культура мовлення та виразне читання

Курсова робота

Літня педагогічна практика

Методика навчання іноземної мови

Навчальна практика в групах раннього і дошкільного віку

Основи медичних знань

Основи образотворчого мистецтва з методикою

Основи педагогічних досліджень

Основи природознавства з методикою

Педагогіка дошкільна

Педагогічна творчість

Педагогіка загальна

Переддипломна практика

Польова практика

Порівняльна дошкільна педагогіка

Практикум з сучасної української мови

Психологія дитяча

Психологія загальна

Соціальна психологія

Теорія і методика музичного виховання

Теорія і методика валеологічної освіти

Теорія та методика розвитку мови

Теорія та методика фізичного виховання

Теорія та методика співпраці з родиною

Теорія і методика ФЕМУ

Управління в ситсемі ДО

Вступ до спеціальності


Надрукувати