Рецензії та відгуки на ОПП Середня освіта (Фізична культура)

Рецензія зовнішнього стейкхолдера Савіцької Л.В.


Рецензія доктора наук з фізичного виховання і спорту, професора, завідувача кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації Національного університету водного господарства та природокористування Нестерчук Н.Є.


Рецензія кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука   Кравчук Я.І.


Відгук зовнішьного стейкхолдера Козачук Ю.Г.


Рецензія кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента кафедри спортивних ігор ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" Коханець П.П.

Рецензія кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента, доцента кафедри фітнесу та циклічних видів спорту Волинського національного університету імені Лесі Українки В.П.Романюка


Надрукувати