Акредитація. Експертні висновки

Висновки експертної комісії спеціальності 8.04010201 Біологія*

Сертифікат про акредитацію

Експертний висновок про можливість первинної акрeдатації освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за  другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертний висновок про можливість первинної акрeдатації освітньо-професійної програми Середня освіта (Трудове навчання та технології) зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) за  другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновок експертної комісії про проведення чергової акредитації підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка

Експертний висновок про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Дошкільна освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Фізична культура) підготовки здобувачів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) другого (магістерського) рівня вищої освіти

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Українська мова і література) зі  спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Мова і література (англійська)) зі  спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Мова і література (німецька)) зі  спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Висновки експертної комісії спеціальності 5.01010101 Дошкільна освіта

Висновки експертної комісії спеціальності 5.01010301 Технологічна освіта

Висновок експертної комісії спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання


Надрукувати