Другий (магістерський) рівень вищої освіти, ОПП Середня освіта (Українська мова і література)

Робочі програми освітніх компонентів

Аналіз та інтерпретація художніх текстів

Компаративний аспект

Теорія літератури в шкільному курсі зарубіжної літератури

Іноземна мова за професійним спрямуванням англійська

Іноземна мова за професійним спрямуванням німецька

Комп'ютерні інформаційні технології

Методика навчання філологічних дисциплін в ЗЗСО

Українська наукова мова

Сучасний літературний процес

Філософія та методологія науки

Методологія і методи науково-педагогічних досліджень

Методологія сучасної лінгвістики

Сучасні освітні технології в ЗЗСО


Силабуси вибіркових освітніх компонентів

Актуальні питання жанро-родової організації ліричного твору

Актуальні питання з української ономастики

Динамічні процеси в мовній структурі

Компетентнісний підхід до навчання української мови і літератури

Комунікативна лінгвістика

Література української еміграції

Актуальні політичні проблеми світу

Теоретичні основи функційного синтаксису

Компетнісний підхід до навчання української мови і літератури відповідно до концепції НУШ


Надрукувати